Czas wygenerowania treści 2023-06-08 04:38:15

Strona główna / WOJEWÓDZTWO / Pracownie psychologiczne / Informacje dla przedsiębiorców
Informacje dla przedsiębiorców
Interpretacja Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia dotycząca rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014r. poz. 937).

1. Okres przejściowy przewidziany w rozporządzeniu do dnia 31 grudnia 2015r. dotyczy wyłącznie dostosowania pracowni psychologicznych do wymagań określonych w § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014r.
poz. 937).

Powyższy przepis stanowi, że pracownia psychologiczna, w której prowadzone są badania psychologiczne posiada:

1) Pomieszczenie przeznaczone do badań zbiorowych i pomieszczenie przeznaczone do badań indywidualnych, każde o powierzchni nie mniejszej niż 12m2;
2) Pomieszczenie o powierzchni nie mniejszej niż 10m2 dla uprawnionego psychologa;
3) Zestaw narzędzi diagnostycznych.

Stosownie do § 10 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia, dopuszcza się, aby jedno z pomieszczeń tj. pomieszczenie do badań zbiorowych lub pomieszczenie przeznaczone do badań indywidualnych było jednocześnie pomieszczeniem dla uprawnionego psychologa.

Pozostałe przepisy ww. rozporządzenia, w tym stosowanie nowych wzorów orzeczeń psychologicznych, wzoru karty badania psychologicznego oraz opłat za przeprowadzenie badania psychologicznego obowiązują z dniem wejścia w życie rozporządzenia, czyli od dnia 20 lipca 2014r.

Zgodnie z § 13 ww. rozporządzenia, opłata za badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu wynosi 150 zł.

Kwestie związane ze sposobem pobierania opłaty za badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu oraz kwestie dotyczące wypełniania i wydawania orzeczeń psychologicznych nie są objęte przedmiotem regulacji rozporządzenia.

2. Orzeczenia psychologiczne wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014r. poz. 937).

Orzeczenia psychologiczne wypełnia się zgodnie z objaśnieniami wskazanymi w załącznikach nr 1–4 ww. rozporządzenia. Druk orzeczenia powinien być wypełniony w taki sposób, aby nie budziło wątpliwości dla jakiej grupy kategorii praw jazdy odnosi się orzeczenie psychologiczne.

W odniesieniu do kwestii braku miejsca przewidzianego na wpisanie numeru orzeczenia psychologicznego, we wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia, wskazać należy, że stosownie do § 8 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia, dokumentacja badania psychologicznego obejmuje rejestr osób badanych, który zawiera dane tj. data i numer wydanego orzeczenia psychologicznego.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Monika Siemion 25-09-2014 09:51:17
Odpowiedzialny merytorycznie: Barbara Daniel

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713