Czas wygenerowania treści 2023-03-21 14:29:01

Dokument
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja dla Zakładów posiadających instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

INFORMACJA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLˇSKIEGO
w sprawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Decyzji Wykonawczych Komisji (UE) ustanawiających konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do poszczególnych gałęzi przemysłu.
/Stan na sierpień 2017r./


Marszałek Województwa Śląskiego informuje o publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Decyzji Wykonawczych Komisji ustanawiających konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do poszczególnych gałęzi przemysłu. 1. Duże obiekty energetycznego spalania (LCP)

  Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 16 lutego 2018 r.

  Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 16 sierpnia 2021 r.

 2. Intensywny chów drobiu lub świń (IRPP)

  Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 20 sierpnia 2017 r.

  Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 20 lutego 2021 r.

 3. Przemysł metali niezależnych (NFM)

  Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 29 grudnia 2016 r.

  Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 29 czerwca 2020 r.

 4. Wspólne systemy oczyszczania ścieków/gazów odlotowych i zarządzanie nimi w sektorze chemicznym (CWW)

  Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 8 grudnia 2016 r.

  Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 8 czerwca 2020 r.

 5. Przemysł produkcji płyt drewnopodobnych (WBP)

  Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 23 maja 2016 r.

  Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 23 listopada 2019 r.

 6. Przemysł rafineryjny (REF)

  Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 27 kwietnia 2015 r.

  Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 27 paĽdziernika 2018 r.

 7. Przemysł papierniczy (PP)

  Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 29 marca 2015 r.

  Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 29 września 2018 r.

 8. Przemysł chloro - alkaliczny (CAK)

  Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (oraz przepis przejściowy art. 31 ustawy zmieniającej) do 4 września 2015 r.

  Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 4 września 2018 r.

 9. Przemysł cementowo-wapienniczy (CLM)

  Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (oraz przepis przejściowy art. 31 ustawy zmieniającej) do 4 września 2015 r.

  Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 4 września 2018 r.

 10. Przemysł garbarski (TAN)

  Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (oraz przepis przejściowy art. 31 ustawy zmieniającej) do 4 września 2015 r.

  Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 4 września 2018 r.

 11. Przemysł szklarski (GLS)

  Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (oraz przepis przejściowy art. 31 ustawy zmieniającej) do 4 września 2015 r.

  Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 4 września 2018 r.

 12. Przemysł hutniczy (IS)

 13. Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (oraz przepis przejściowy art. 31 ustawy zmieniającej) do 4 września 2015 r.

  Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 4 września 2018 r.

Na stronie http://www.ekoportal.gov.pl/pozwolenia-zintegrowane/konkluzje-bat podawane są na bieżąco informacje w tym zakresie.

W związku z powyższym Marszalek w ramach kompetencji wszczął z urzędu procedurę analizy wydanych pozwoleń zintegrowanych w trybie art. 215 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska .

Termin dostosowania instalacji do wymagań określonych w konkluzjach BAT (w przypadku gdy analiza wykaże taką konieczność) jest nie dłuższy niż 4 lata od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konkluzji BAT.Metryczka informacjiWprowadzenie: 29-08-2017 12:36:35
Ostatnia aktualizacja: 29-08-2017 12:50:02
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713