Czas wygenerowania treści 2023-06-08 04:01:53

Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Spis procedur / Rolnictwo i rybactwo
Procedura urzędowa z dnia 18 maja 2010 roku
Ustanawianie obrębów hodowalnych dla ryb
Obręb hodowlany ustanawia Marszałek Województwa Śląskiego w miejscach szczególnie przydatnych do prowadzenia chowu lub hodowli ryb w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek uprawnionego do rybactwa, który prowadzi działalność w zakresie chowu i hodowli zwierząt akwakultury oraz rozrodu ryb, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaĽnych zwierząt.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Anna Bernyś 24-01-2007 14:59:26
Ostatnia aktualizacja: 18-01-2012 10:34:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713