Czas wygenerowania treści 2023-03-26 11:50:25

Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Transport i drogi / Przewóz towarów niebezpiecznych ADR / Egzaminy ADR
Arkusz odpowiedzi - egzamin podstawowy
Arkusz odpowiedzi - egzamin specjalistyczny cysterny
Arkusz odpowiedzi - egzamin specjalistyczny klasa 1 (materiały wybuchowe)
Arkusz odpowiedzi - egzamin specjalistyczny klasa 7 (materiały promieniotwórcze)
Formularz zgłoszeniowy - dla kierowcy przystępującego do egzaminu ADR
Oświadczenie kierowcy w przypadku braku prawa jazdy na egzaminie
Oświadczenie kierowcy w przypadku braku zdjęcia na formularzu zgłoszeniowym
Oświadczenie osoby wchodzącej w skład komisji egzaminacyjnej
Protokół z egzaminu po kursie ADR
Protokół z egzaminu po kursie ADR zintegrowanym


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713