Czas wygenerowania treści 2023-03-23 15:05:08

Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Wydane decyzje / 2017
Decyzja Marszałka Województwa Ślaskiego nr 4324/OS/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego Nr ŚR-III-6618/PZ/83/9/06 z dnia 19 czerwca 2006 r. (zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego Nr 1871/OS/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr 2550/OS/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. oraz postanowieniem Nr 710/OS/2011 z dnia 21 paĽdziernika 2011 r.) udzielającej pozwolenia zintegrowanego, dla instalacji - Neutralizator ścieków, zlokalizowanej przy ul. Grażyńskiego 141 w Bielsku-Białej, eksploatowanej obecnie przez Spółkę FENICE Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Komorowickiej 79A (NIP: 547-18-38-076 ; Regon: 072144757).
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 4312/OS/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 29 lutego 2016 r. nr 632/OS/2016 udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zlokalizowanej w Knurowie przy ul. Szybowej 44 eksploatowanej przez KOMART Sp. z o.o (Regon: 270532443, NIP: 631-000-00-78) w zakresie nazwy prowadzącego instalację.
Decyzja Marszałka Województwa Ślaskiego nr 4205/OS/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r., w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 20 lutego 2007 r znak ŚR-III-6618/PZ/116/06/4/07, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego: Nr 1800/OS/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r.; Nr 2307/OS/2013 z dnia 29 paĽdziernika 2013 r.; Nr 2621/OS/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. udzielającej pozwolenia zintegrowanego Fermie Drobiu “BEŁK” S.C. Piotr Gaida, Iwona Scharff-Gaida, Justyna Strzelczyk, z siedzibą w Bełku, dla instalacji do chowu drobiu, zlokalizowanej w Bełku przy ul. Palowickiej 119, eksploatowanej obecnie przez Spółkę Wytwórnia Pasz Błotnica Sp. z o.o., z siedzibą w Jaworzu przy ul. Zdrowotnej 554.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 4130/OS/2017 z dnia 15 grudnia 2017r. zmieniająca na wniosek strony decyzję Wojewody Śląskiego ŚR-III-6618/PZ/137/06/6/07 z dnia 20 kwietnia 2007 r. (ze zm.) udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do odlewania stali lub stopów żelaza o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę, zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. Mechaników 9, eksploatowanej przez Odlewnię Staliwa Łabędy Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Mechaników 9.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 4196/OS/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniająca na wniosek strony decyzję Marszałka Województwa Śląskiego nr 3561/OS/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. (ze zm.) udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do spalania paliw zlokalizowanej na terenie zakładu TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych przy ul. Wyzwolenia 30, dla której prowadzącym instalację jest TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 4244/OS/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 15 maja 2012 r. nr 1179/OS/2012 (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 1 września 2014 r. nr 1754/OS/2014, z dnia 26 listopada 2014 r. nr 2594/OS/2014 oraz z dnia 14 grudnia 2016 r. nr 3400/OS/2016) dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów z kompostownią odpadów (instalacją stabilizacji tlenowej) wraz z sortownią, kruszarnią odpadów budowlanych i demontażem odpadów wielkogabarytowych zlokalizowanej w Bielsku-Białej, eksploatowanej przez Zakład Gospodarki Odpadami S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (Regon: 072321490, NIP: 5471900421)
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 4104/OS/2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów elektrolitycznych i chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30m3, zlokalizowanej w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50, eksploatowanej przez Manuli Hydraulics Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 4023/OS/2017 z dnia 30.11.2017 r. w sprawie zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego udzielonego Starol Sp. z o.o. w Chorzowie decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 11 marca 2010 r. Nr 866/OS/2009 (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego: nr 1488/OS/2011 z dnia 23 maja 2011 r., nr791/OS/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r., nr 185/OS/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r., nr 2526/OS/2013 z dnia 28 listopada 2013 r., nr 2593/OS/2014 z dnia 26 listopada 2014 r., nr 930/OS/2017 z dnia 31 marca 2017r.) udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów zlokalizowanej w Chorzowie przy ul. Kluczborskiej 29 (Regon: 276919634, NIP: 627-24-00-372)
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 4024/OS/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca decyzję Wojewody Śląskiego, znak: ŚR-II-6618/38/06/7/07 z dnia 18 czerwca 2007 r. (zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego nr 2768/OS/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. oraz nr 802/OS/2015 z dnia 5 maja 2015 r.) dla instalacji do wtórnego wytopu metali nieżelaznych lub ich stopów, w tym oczyszczania lub przetwarzania metali z odzysku o zdolności produkcyjnej powyżej 20 ton wytopu na dobę eksploatowanej przez Odlewnię Metali Szopienice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, zlokalizowanej przy ul. Ks. Mjra K. WoĽniaka 24, 40-389 Katowice (Regon: 277704628, NIP: 9542394141) wraz z postanowieniem Marszałka Województwa Śląskiego nr 1156/OS/2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 30 listopada 2017 r.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 3871/OS/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniająca na wniosek strony decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 30 czerwca 2006 r., znak: ŚR.III./6618/PZ/88/14/05/06 (zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 8 lipca 2008 r., Nr 1715/OS/2008, z dnia 31 lipca 2009 r., Nr 2552/OS/2009, z dnia 28 września 2010 r., Nr 4082/OS/2010, z dnia 28 grudnia 2011 r., Nr 3839/OS.2011, z dnia 21 stycznia 2013 r., Nr 205/OS/2013, z dnia 30 czerwca 2014 r., Nr 1254/OS/2014, z dnia 4 grudnia 2014 r., 2636/OS/2014, z dnia 31 sierpnia 2015 r., Nr 1489/OS/2015 oraz z dnia 30 grudnia 2015 r., Nr 2299/OS/2015) udzielającej pozwolenia zintegrowanego Elektrowni Rybnik S.A. (póĽniej EDF Rybnik S.A.), dla instalacji spalania paliw, zlokalizowanej w EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku przy ul. Podmiejskiej, eksploatowanej obecnie przez Spółkę EDF Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713