Czas wygenerowania treści 2023-03-21 16:09:21

Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Wydane decyzje / 2016
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 3633/OS/2016 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego Nr 1550/OS/2009 z dnia 21 maja 2009 r. (zmienionej decyzjami Nr 2453/OS/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. oraz Nr 1474/OS/2016 z dnia 1 lipca 2016 r.) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m3, zlokalizowanej w Siewierzu przy ul. Warszawskiej 87.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 3601/OS/2016 z dnia 27.12.2016 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 25 paĽdziernika 2007 r., znak: ŚR-IN/-6618/3/07, zmienionej decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 2656/OS/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. oraz decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 2599/OS/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. dla instalacji IPPC do nakładania powłok metalicznych z wsadem przekraczającym 2 tony wyrobów stalowych na godzinę, służąca do powierzchniowej obróbki metali z wykorzystaniem procesów chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3, zlokalizowanej na terenie Zakładu Wyrobów Metalowych „STRUMET” Sp. z o.o. w Strumieniu przy ul. Ks. Londzina 61.
Decyzja Marszałka Województwa Ślaskiego nr 3621/OS/2016 z dnia 23.12.2016 r. w sprawie zmiany decyzji nr 260/OS/2016 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 21 stycznia 2016r. udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Milowickiej 7a w Katowicach.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 3552/OS/2016 z dnia 22.12.2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia zintegrowanego udzielonego firmie Novichem Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy u Główne] 4 (REGON: 003900106; NIP: 527-00-12-950) decyzją Marszałka Województwa Śląskiego Nr 1615/OS/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. (zmienioną decyzją Nr 2352/OS/2014 z dnia 21 listopada 2014 r.). dla instalacji do produkcji nadestrów organicznych, zlokalizowanej w Chorzowie przy ul. Michałkowickiej 9.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 3400/OS/2016 z dnia 14.12.2016 r. w sprawie sprawie zmiany decyzji nr 1179/OS/2012 Marszałka Województwa Śląskiego znak: BB 05.72222.00009.2012 z dnia 15 maja 2012r., ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów z kompostownią odpadów (instalacją stabilizacji tlenowej) wraz z sortownią , kruszarnią odpadów budowlanychi demontażem odpadów wielkogabarytowych zlokalizowanej pod adresem: ul. Krakowska 315d, 43-300 Bielsko - Biała.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 3292/OS/2016 z dnia 07.12.2016 r. w sprawie udzielenia Tauron Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51 pozwolenia zintegrowanego w postępowaniu kompensacyjnym dla instalacji spalania paliw zlokalizowanej w Tauron Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie - Elektrownia II w Jaworznie przy ul. Energetyków 15.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 3217/OS/2016 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego, znak: ŚR-V-6618/PZ/6/11/07 z dnia 31 paĽdziernika 2007 r., zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego: nr 2659/OS/2008 z dnia 23 paĽdziernika 2008 r., nr 2688/OS/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 r., nr 3278/OS/2001 z dnia 7 listopada 2011 r., nr 2296/OS/2014 r. z dnia 12 listopada 2014 r. dla instalacji do cynkowania zacisków hamulcowych, zlokalizowanej na terenie zakładu Brembo Poland Sp. z o.o. w Częstochowie, ul. Dekabrystów 67.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 3251/OS/2016 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie udzielenia YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach przy ul. Lublinieckiej 36 (Regon: 150260970; NIP: 573-010-60-96) pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do powierzchniowej obróbki profili aluminiowych, zlokalizowanej w Herbach przy ul. Lublinieckiej 36.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 3307/OS/2016 z dnia 29.11.2016 w sprawie wygaśnięcia decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia z dnia 31 marca 2011 r. nr 973/OS/2011 (zmienionej decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 10 maja 2013 r. nr 1068/OS/13 - przenoszącą prawa i obowiązki oraz decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 2 grudnia 2014 r. nr 2731/OS/2014) udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania poza składowaniem odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton odpadów na dobę.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 3332/OS/2016 z dnia 28.11.2016 r. w sprawie udzielenia Spółce PUREKO Sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie przy ul. Partyzantów 4 (Regon: 120880962; NIP: 6372142745) pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji pianki poliuretanowej, zlokalizowanej w Myszkowie przy ul. Pułaskiego.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713