Czas wygenerowania treści 2023-03-21 14:52:03

Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Wydane decyzje / 2015
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2314/OS/2015 z dnia 31.12.2015 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr ŚR.III/6618/PZ/23/11/03/05 z 30 grudnia 2005r. (zmienionej decyzją Wojewody Śląskiego nr ŚR/III/6618/23/1 l/zm/1/3/07 z dnia 12 grudnia 2007r. oraz decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego nr 1282/OS/2009 z dnia 4 maja 2009r., nr 3224/OS/2012 z dnia 27 listopada 2012r., nr 1253/OS/2013 z dnia 11 czerwca 2013r., nr 1393/OS/2014 z dnia 15 lipca 2014r. oraz decyzją nr 2220/OS/2014 z dnia 4 listopada 2014r.) udzielającej pozwolenia zintegrowanego spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Królewskiej Tamy 135 dla instalacji spalania paliw Ciepłowni Gliwice (Zakład Cieplny nr 1) zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. Królewskiej Tamy 135 (Regon: 272857793, NIP: 6310100822).
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2195/OS/2015 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie zmiany na wniosek strony decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 6 grudnia 2012 r. Nr 3356/ OS/2012 (sprostowanej postanowieniem Nr 945/OS/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. oraz zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego Nr 766/OS/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r., Nr 1347/OS/2014 z dnia 10 lipca 2014 r., Nr 2455/OS/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.), udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do spalania paliw pn. Zakład Wytwarzania Tychy, zlokalizowanej w Tychach przy ul. Przemysłowej 47, eksploatowanej obecnie przez Tauron Ciepło Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2299/OS/2015 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego znak ŚR-III/6618/PZ/88/14/05/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego nr 1715/OS/2008 z dnia 8.07.2008 r., nr 2552/OS/2009 z dnia 31.07.2009 r., nr 4082/OS/2010 z dnia 28.09.2010 r., nr 3839/OS/2011 z dnia 28.12.2011 r., nr 205/OS/2013 z dnia 21.01.2013 r., nr 1254/OS/2014 z dnia 30.06.2014 r., nr 2636/OS/2014 z dnia 4.12.2014 r. oraz nr 1489/OS/2015 z dnia 31.08.2015r.) udzielającej EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku (siedziba w Warszawie ul. Złota 59 NIP: 6420000642 Regon: 273204260 ) pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw zlokalizowanej przy ul. Podmiejskiej w Rybniku.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2301/OS/2015 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie zmiany na wniosek strony decyzji Marszałka Województwa Śląskiego Nr 3561/OS/2011 z dnia 1 grudnia 201 lr. (zmienionej decyzją Marszałka Województwa Śląskiego Nr 2016/OS/2012 z dnia 20 lipca 2012 r. oraz decyzją Nr 2457/OS/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do spalania paliw zlokalizowanej na terenie zakładu TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych przy ul. Wyzwolenia 30 (Regon: 276854946, NIP: 632-17-92-812).
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2305/OS/2015 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego Nr 5062/OS/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. (zmienionej decyzją Nr 1082/OS/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r., Nr 2255/OS/2014 z dnia 12 listopada 2014r.) udzielającej pozwolenia zintegrowanego Tauron Wytwarzanie SA w Katowicach dla instalacji spalania paliw w Elektrowni Łagisza, zlokalizowanej w Będzinie przy ul. Pokoju 14.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2306/OS/2015 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 30 czerwca 2006r. znak ŚR.III/6618/PZ/84/11/05/06 (zmienionej decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 1 grudnia 2008r. Nr 3074/OS/2008, z dnia 9 listopada 2009r. Nr 3704/OS/2009, z dnia 4 listopada 2010r. Nr 4680/OS/2010, z dnia 16 czerwca 2014r. Nr 1176/OS/2014, z dnia 30 paĽdziernika 2014r. Nr 2170/OS/2014, z dnia 17 marca 2015r. Nr 491/OS/2015) udzielającej pozwolenia zintegrowano Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. w Będzinie dla instalacji spalania paliw zlokalizowanej w Będzinie przy ul. Małobądzkiej 141.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2287/OS/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie udzielenia SGL Carbon Polska S.A. w Raciborzu pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do oczyszczania ścieków, zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Piastowskiej 29 (Regon: 271187824, NIP: 639-000-39-94).
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2275/OS/2015 z dnia 28.12.2015 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 26 stycznia 2009 r. Nr 208/OS/209 (zmienionej decyzją z dnia 13 czerwca 20lir. Nr 1719/OS/2011, decyzją z dnia 31 lipca 2012 r. Nr 2208/OS/2012, decyzją z dnia 26 listopada 2014 r. Nr 2489/OS/2014) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla NEW ZINC Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach dla instalacji galwanizerni zlokalizowanej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. E. Orzeszkowej 30A.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2240/OS/2015 z dnia 21.12.2015 w sprawie udzielenia Spółce PPUH GAL Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku- Białej, pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3, zlokalizowanej w Żorach, ul. Węglowa 1 - eksploatowanej obecnie przez PPUH GAL Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej.

Anonimizacji w zakresie danych osobowych i teleadresowych dokonał, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Adrian Patucha - pracownik Wydziału Ochrony Środowiska.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2171/OS/2015 z dnia 15.12.2015 r. w sprawie zmiany na wniosek strony decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 3208/OS/2012 z 19 listopada 2012r. (zmienionej decyzją Marszałka Województwa Śląskiego 2523/OS/2014 z 28.11.2014 r.) udzielającej CEZ Chorzów S.A. (NIP: 6270013435, REGON:271071790) pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw zlokalizowanej w Chorzowie przy ul. ul. Marii Skłodowskiej -Curie 30.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713