Czas wygenerowania treści 2023-03-23 15:58:47

Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Wydane decyzje / 2014
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2893/OS/2014 z dnia 31.12.2014 r. w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji pn.: „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla miasta Zawiercia” zlokalizowanej pod adresem: ul. Podmiejska w Zawierciu.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2898/OS/2014 z dnia 31.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 4513/OS/2010 z dnia 25 paĽdziernika 2010 r. udzielającej pozwolenia zintegrowanego naprowadzenie instalacji „Kwatera nr 2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lipie Śląskie, gmina Pawonków”.

Anonimizacji w zakresie danych osobowych i teleadresowych dokonał, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Adrian Patucha - pracownik Wydziału Ochrony Środowiska.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2676/OS/2014 z dnia 29.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 2875/OS/2012 z dnia 18 paĽdziernika 2012 r. znak Cz.OS.PZ.7222.00008.2012 udzielającą Fermie Drobiu „BIOS” Rafał Głowa (regon 590522193) z siedzibą w Lublińcu przy ul. Droniowiczki 14A pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu i hodowli drobiu, zlokalizowanej na terenie fermy drobiu „BIOS” w miejscowości Glinica przy ul. Białej 4, gmina Ciasna .
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2848/OS/2014 z dnia 23.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego udzielającej pozwolenia zintegrowanego Kombinatowi Koksochemicznemu „Zabrze" S.A. z siedzibą w Zabrzu, decyzją Marszałka Województwa Śląskiego Nr 2565/OS/2008 z dnia 25 września 2008 r., zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 7 paĽdziernika 2010 r., Nr 4266/OS/2010, z dnia 8 lutego 2012 r., Nr 304/OS/2012, z dnia 21 stycznia 2013 r., Nr 212/OS/2013, z dnia 27 maja 2014 r., Nr 1034/OS/2014 oraz decyzją z dnia 24 listopada 2014 r., Nr 2391/OS/2014 (do której prawa i obowiązki przeniesiono decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 5 grudnia 2013 r., Nr 2570/OS/2013), dla instalacji w przemyśle mineralnym - piece koksownicze zlokalizowane w Koksowni „Radlin” w Radlinie, ul. Hutnicza 1 - eksploatowanej obecnie przez JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu.

Anonimizacji w zakresie danych osobowych i teleadresowych dokonał, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Adrian Patucha - pracownik Wydziału Ochrony Środowiska.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2849/OS/2014 z dnia 23.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego udzielającej pozwolenia zintegrowanego Kombinatowi Koksochemicznemu „Zabrze" S.A. z siedzibą w Zabrzu, decyzją z dnia 10 marca 2006 r. o znaku: ŚR-III/P/6618/PZ/78/8/06, zmienionej decyzjami Wojewody Śląskiego z dnia 4 grudnia 2006 r., o znaku ŚR- III/P/6618/PZ/78/8/06/zm/l/06 oraz z dnia 20 września 2007 r. o znaku ŚR- III/P/6618/PZ/78/8/06/zm/2/07 a także decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 18 sierpnia 201 lr., Nr 2497/OS/2011, z dnia 18 grudnia 2012 r., Nr 3524/OS/2012 oraz z dnia 24 listopada 2014 r., Nr 2392/OS/2014 (do której prawa i obowiązki przeniesiono decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 5 grudnia 2013 r.. Nr 2572/OS/2013, dla instalacji w przemyśle mineralnym - piece koksownicze, zlokalizowanej w Koksowni „Dębieńsko” w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Przemysłowej 12 - eksploatowanej obecnie przez JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu.

Anonimizacji w zakresie danych osobowych i teleadresowych dokonał, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Adrian Patucha - pracownik Wydziału Ochrony Środowiska.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2513/OS/2014 z dnia 16.12.2014 r. w sprawie udzielenia Linde Gaz Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wytwarzania acetylenu metodą mokrą, eksploatowanej przez Linde Gaz Polska Sp. z o.o. Oddział w Pszczynie przy ul. Grzeblowiec 34.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2678/OS/2014 z dnia 10.12.2014 r. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego, w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację do odlewania metali żelaznych, udzielonego firmie FMC MIKODA Witold Mikoda z siedzibą w Częstochowie decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 25 lutego 2014 r., Nr 374/OS/2014.

Anonimizacji w zakresie danych osobowych i teleadresowych dokonał, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Adrian Patucha - pracownik Wydziału Ochrony Środowiska.
Decyzja Marszałka Województwa Ślaskiego nr 2695/OS/2014 z dnia 4.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego znak: ŚR-III-6618/PZ/99/9/06 z dnia 7 sierpnia 2006r. (zmienioną: decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego nr 3692/OS/2008 z 5 listopada 2009r., nr 2068/OS/2010 z 31 maja 2010r., nr 5567/OS/2010 z dnia 27 grudnia 2010r. i nr 3298/OS/2011 z dnia 9 listopada 2011r.) udzielającą spółce Mittal Steel Poland S.A w Katowicach pozwolenia zintegrowanego dla instalacji zlokalizowanych w Oddziale w Sosnowcu przy ul. Niweckiej 1.
Decyzja Marszałka Województwa Ślaskiego nr 2701/OS/2014 z dnia 4.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego znak: ŚR-II-6618/14/06/9/07 z dnia 20 kwietnia 2007r. (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego: nr 2641/OS/2008 z dnia 22 paĽdziernika 2008r., nr 176/OS/2011 z dnia 25 stycznia 2011r., nr 518/OS/2011 z dnia 22 lutego 2011r. i nr 648/OS/2014 z dnia 25 marca 2014r.) udzielającą Mittal Steel Poland S.A. Oddział w Świętochłowicach pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do obróbki metali żelaznych poprzez nakładanie powłok metalicznych oraz dwóch instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2509/OS/2014 z dnia 04.12.2014 r. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego Międzygminnemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej MASTER Sp. z o.o. w Tychach decyzją Marszałka Województwa Śląskiego dnia 21 maja 2014 roku. Nr 985/OS/2014, na prowadzenie instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Tychach przy ul. Serdecznej 100, eksploatowanej obecnie przez Master - Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713