Czas wygenerowania treści 2023-03-26 10:24:20

Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkolenia wyjazdowego dla maksymalnie 165 uczestników z tematyki skutecznej komunikacji nastawionej na współpracę i osiąganie celów zespołowych. Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póĽn.zm.), zwaną dalej ustawą Pzp
Przedmiotem zamówienia jest organizacja oraz przeprowadzenie dwudniowych warsztatów dla maksymalnie 13 pracowników z zakresu komunikacji interpersonalnej, zarządzania stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póĽn.zm.), zwaną dalej ustawą Pzp.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja oraz przeprowadzenie dwudniowego szkolenia panelowego poświęconego kluczowym obszarom efektywnego wdrażania i monitorowania RPO WSL na lata 2014-2020 oraz przygotowaniu do przyszłego okresu programowania po 2020 roku z uwzględnieniem realizacji zasad równości szans i niedyskryminacji dla maksymalnie 135 uczestników. Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póĽn.zm.), zwaną dalej ustawą Pzp.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja oraz przeprowadzenie szkolenia dla maksymalnie 30 osób z tematyki dot. kontroli zamówień publicznych w projektach RPO WSL 2014-2020 po nowelizacji ustawy z dnia 22.06.2016 r. Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póĽn.zm.), zwaną dalej ustawą Pzp.
Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmującą organizację oraz przeprowadzenie dwudniowego szkolenia z zakresu obsługi klientów Sieci PIFE w województwie śląskim.
Dostawy mobilnego planetarium w ramach projektu pn. „Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie" z dnia 3 kwietnia 2018. INFORMUJEMY O ZMIANIE TERMINU składania ofert na 12 kwietnia 2018 r. godz.14.00
Przedmiotem zamówienia jest usługa, obejmująca pełnienie funkcji biegłego dendrologa w postępowaniach prowadzonych w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w roku 2018.

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póĽn.zm.).
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na 2018 rok, w ilościach i asortymencie określonym w załączniku
Przedmiotem zamówienia jest organizacji dwudniowego wyjazdowego szkolenia dla 101 pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach z zakresu dot. rozliczania projektów ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kontekście efektywności certyfikacji wydatków. Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póĽn.zm.), zwaną dalej ustawą Pzp.
Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1579 z póĽn. zm.)


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713