Czas wygenerowania treści 2023-03-21 14:15:46

Zarządzenie Marszałka Województwa Śląskiego - procedura wpisu do ewidencji uprawnionych lekarzy

Od dnia 28 kwietnia 2015r. obowiązuje Zarządzenie nr 00036/2015 Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie procedury wpisu do ewidencji uprawnionych lekarzy do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego, aktualizacji wpisu oraz skreślenia z ewidencji uprawnionych lekarzy. Załącznik - Zarządzenie nr 00036/2015 Marszałka Województwa Śląskiego
Zarządzenie Marszalka Województwa Śląskiego - regulamin kontroli uprawnionych lekarzy

Od dnia 24 kwietnia 2015r. obowiązuje Zarządzenie nr 00028/2015 Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie Regulaminu kontroli lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami przeprowadzanych przez Marszałka Województwa Śląskiego na mocy ustawy o kierujących pojazdami. Załącznik - Zarządzenie nr 00028/2015 Marszałka Województwa Śląskiego
Informacja dla lekarzy uprawnionych do badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

Informuje się, iż z dniem 20 lipca 2014 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2014 r. poz. 949). W związku z powyższym lekarze wpisani do ewidencji uprawnionych lekarzy do badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego zobowiązani są do wymiany pieczątki uprawnionego lekarza zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 10 do przedmiotowego rozporządzenia. Ponadto informuje się, że rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców zawiera aktualnie obowiązujące wzory dokumentacji medycznej i wydanych orzeczeń lekarskich. Z dniem 20 lipca 2014 r. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 133) zostało uchylone w całości. Osobą do kontaktu jest Pani Hanna Tutaj, pracownik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, nr tel. 32/77 40 961, e-mail: htutaj@slaskie.pl”.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713