Czas wygenerowania treści 2023-03-23 15:31:01

Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Finanse Województwa / Opinie RIO
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Województwo Śląskie kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 172.559.363 zł.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Śląskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
dotycząca uchwały Nr 193/239/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia wykazu umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Województwa Śląskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 126.109.640 zł przyjętego w uchwale budżetowej na 2018 rok Województwa Śląskiego
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Województwa Śląskiego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 163.320.242 zł przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Województwa Śląskiego
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Śląskiego projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjno-porównawczymi.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Śląskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2030.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Województwa Śląskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Województwo Śląskie kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 215.121.262 zł


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713