Czas wygenerowania treści 2023-03-26 11:54:42

Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Spis procedur / Turystyka
Nadawanie uprawnień przewodnika górskiego
Przeprowadzanie egzaminów dla przewodników górskich
Wpis do rejestru organizatorów szkoleń przewodników górskich oraz zmiany dokonywane w tym wpisie
Wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.
Zaszeregowanie obiektów hotelarskich.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713