Czas wygenerowania treści 2023-03-23 15:46:45

Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Spis procedur / Rolnictwo i rybactwo
Procedura urzędowa w zakresie pozyskania środków budżetowych na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
procedura ws uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i konopi włóknistych
Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze
Zakazanie na terenie województwa lub jego części utrzymywania pszczół lub dopuszczenie utrzymywania pszczół określonej linii
Ocena wypełnienia obowiązku prowadzenia przez uprawnionego do rybactwa racjonalnej gospodarki rybackiej.
Udzielanie zezwoleń na odstępstwa od zakazów określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym.
Ustanawianie lub znoszenie obrębów ochronnych dla ryb
Ustanawianie obrębów hodowalnych dla ryb
Zwalnianie użytkowników z prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713