Czas wygenerowania treści 2023-04-02 02:12:11

Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Spis procedur / Planowanie przestrzenne
Wniosek gminy o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy
Organizacja konkursu pt."Najlepsza przestrzeń publiczna Województwa Śląskiego"
Wniosek gminy o uzgodnienie projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wniosek gminy o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o uzgodnienie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713