Czas wygenerowania treści 2023-03-26 10:45:52

Załącznik nr 1 do Uchwały 900/191/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego
Załacznik do Uchwały nr 409/174/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.02.2017r.
Wydanie wtórnika zaświadczenia ADR
Wniosek o wyrażenie zgody właścicielskiej na wycięcie drzew lub krzewów
Procedura urzędowa w sprawie uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i konopi włóknistych
Procedura urzędowa w zakresie pozyskania środków budżetowych na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
procedura ws uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i konopi włóknistych
Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze
Wpis do rejestru działalności regulowanej polegającej na produkcji tablic rejestracyjnych

Informacja niniejsza jest kierowana do przedsiębiorców, którzy zamierzają prowadzić działalność polegającą na produkcji tablic rejestracyjnych
Wniosek na czasowe zajęcie nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Województwa Śląskiego


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713