Czas wygenerowania treści 2023-03-27 18:03:32

Uchwała zarządu nr 2654/297/IV/2013 z dnia 26 listopada 2013 roku
w sprawie:
zmiany uchwały nr 3632/219/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiegoz dnia 21.12.2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2013 rok

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.596 z póĽn. zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: 03-12-2013 13:32:23
Ostatnia aktualizacja: 05-12-2013 12:59:17
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713