Czas wygenerowania treści 2023-04-02 02:23:52

Uchwała zarządu nr 1803/61/IV/2011 z dnia 5 lipca 2011 roku
w sprawie:
zmiany uchwały Nr 71/12/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 18.01.2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2011 rok.

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa
(Dz.U. Nr 142 z 2001r., poz. 1590 z póĽn. zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: 06-07-2011 11:32:22
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713