Czas wygenerowania treści 2022-07-07 10:00:01

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
V/35/15/2017udzielenia pomocy finansowej Miastu Gliwice
V/34/10/2017zaliczenia odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Mszana oraz na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój do kategorii dróg wojewódzkich
IV/32/3/2013wyrażenia woli kontynuacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie w pełnym zakresie rzeczowym
IV/29/10/2012przyjęcia Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa śląskiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach
IV/25/12/2012zmiany Statutu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
IV/25/11/2012ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich nr 483, 491, 494, 786, 908 na terenie województwa śląskiego
IV/25/8/2012zmiany uchwały Nr IV/19/13/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w 2012 roku
IV/25/7/2012zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2012 rok
IV/25/6/2012zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2012-2020
IV/24/4/2012udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu z przeznaczeniem na realizację projektu zgodnego z celami dokumentu pod nazwą: Koncepcja Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych
IV/21/3/2012zmiany Statutu Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
IV/20/14/2012zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
IV/20/9/2012udzielenia w 2012 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na dofinansowanie zadania pod nazwą: Budowa pomieszczeń wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego oraz pomieszczeń biurowych Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach w ramach realizacji w budżecie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu wraz z magazynami przeciwpowodziowymi
IV/19/21/2012przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Toszek
III/59/1/2010zaopiniowania projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu zawierającego zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie rozwoju sieci przesyłowych elektroenergetycznych
III/58/8/2010wykonywania przez Województwo Śląskie działalności w zakresie telekomunikacji
III/57/5/2010wyrażenia poparcia dla działań zmierzających do przebudowy drogi Racibórz – Rybnik – Żory – Pszczyna – Oświęcim – Kraków
III/57/4/2010wyrażenia poparcia dla działań zmierzających do przebudowy drogi Bielsko-Biała – Kraków
III/57/3/2010wyrażenia poparcia dla działań zmierzających do przebudowy drogi Olkusz-Kraków i remontu drogi Katowice-Olkusz
III/57/2/2010poparcia starań zmierzających do modernizacji linii kolejowych łączących Województwa Śląskie i Małopolskie
III/55/11/2010upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na rok 2011 na realizację projektu pod nazwą: Śląska sieć punktów dostępu do informacji
III/55/14/2010udzielenia pomocy finansowej Gminom: Dębowiec, Kochanowice, Jasienica, Skoczów i Pawłowice w celu współfinansowania budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych
III/55/29/2010wystąpienia do Ministra Infrastruktury o zaliczenie nowej drogi do kategorii dróg krajowych
III/52/8/2010zmiany Statutu Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
III/47/1/2010aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020 poprzez przyjęcie Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie 2020 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713