Czas wygenerowania treści 2019-05-21 14:49:19

Treści opisujące BIP
Redakcja Biuletynu

Serwis redagowany jest bezpośrednio przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Nr 00102/2017 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.


Agata Skwiercz - Redaktor BIP • Określa rozwój struktury BIP.

 • Określa sposób publikacji danych.

 • Udziela uprawnień do wprowadzania danych koordynatorom.

 • Kontakt:
  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  Wydział Organizacyjny
  ul. Ligonia 46, 40 - 037 Katowice
  tel.+48 (32) 20 78 665

  fax.+48 (32) 20 78 381
  e-mail: askwiercz@slaskie.pl
Zespół redakcyjny:Koordynatorzy BIP:Koordynatorzy BIP w zakresie zamówień publicznych:Koordynatorzy BIP w zakresie zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania Ustawy Pzp:Koordynatorzy: 1. Dbają o właściwie wypełnianie treścią BIP.

 2. Przyjmują wszystkie uwagi, wnioski dotyczące konieczności tworzenia nowych układów stron w BIP wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie BIP z dnia 18 stycznia 2007 r. i przekazują je Redaktorowi BIP-u.

 3. Odpowiadają za publikację informacji, w tym o zadaniach lub procedurach, oraz o stanie procedur, zgodnie z zakresem własnych czynności służbowych, a także innych, wskazanych przez dyrektorów Wydziałów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 4. Przygotowują i wprowadzają dane do publikacji w sposób określony przez Redaktora BIP-u.


Dyrektorzy Wydziałów odpowiadają za aktualność i terminowość zamieszczania informacji w BIP, związanych z kompetencją rzeczową podległego wydziału.


Arkadiusz Rychter - Informatyk BIP • Jest odpowiedzialny za ochronę i bezpieczeństwo danych zgromadzonych w BIP.

 • Prowadzi dziennik w których odnotowuje zmiany w treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie oraz próby dokonywania zmian przez osoby nieuprawnione.

  Kontakt:
  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  Wydział Organizacyjny
  ul. Ligonia 46, 40 - 037 Katowice
  tel. +48 (32) 20 78 585, fax. +48 (32) 20 78 381
  e-mail: bip.it@slaskie.pl

Metryczka informacjiWprowadzenie: 24-06-2008 16:56:22
Ostatnia aktualizacja: Agata Skwiercz 26-04-2018 08:38:54
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713