Zał. 3 §4 Finansowy Wkład w realizację priorytetu z podziałem na działania (w tys. zł)*

Priorytet
Działanie
Łącznie
Wspólnota Europejska
Budżet Państwa
Jednostki Samorządu Terytorialnego
Inne publiczne
Prywatne
A              
  A.1
2961
 
2961
     
  A.2
2122
 
1197
925
   
  A.3
2916
 
2916
     
  A.4
493
 
493
     
  A.5
1283
 
1283
     
  A.6
4256
 
4092
 
164
 
  A.7
2376,5
 
2376,5
     
  A.8
12121
9091
3030
     
  A.9
13244
9949
3295
     
  A.10
990
 
600
390
   
  A.11
7237
 
6500
737
   
B              
  B.1
53800**
 
53800**
     
  B.2
4724
 
2000
2424
300
 
  B.3
86300
 
83800
2500
   
  B.4
39369
 
39369
     
  B.5
56956,5
 
56956,5
     
  B.6
7500
 
7500
     
  B.7
3197
 
1500
 
1697
 
D              
  D.1
15000
11200
1880
1920
   
  D.2
70000
34800
8722
17718
8760
 
  D.3
98532
 
50605
 
47927
 
  D.4
16668
8000
990
7678
   
  D.5
13680
7600
2600
3480
   
  D.6
59940
 
49940
 
10000
 
  D.7
2390
 
2390
     
E              
  E.1
20000
12000
2000
6000
   
  E.2
10667
8000
1334
1333
   

Phare 2003 ESC oraz CBC

 
112013
60800
23200
28013
   
* w układzie zobowiązań
** - dodatkowo 400 tys. zł wprowadzone Oświadczeniem Stron Kontraktu z 18 października 2001r.