Załącznik nr 11

Oświadczenie Strony Samorządowej

Katowice, dnia 13 czerwca 2002r.

Oświadczenie Samorządu Województwa Śląskiego

Samorząd Województwa Śląskiego oświadcza, że nie będzie zgłaszać roszczeń w stosunku do środków wygospodarowanych w wyniku zaniechania finansowania inwestycji wieloletniej jednostki samorządu terytorialnego bądź ograniczenia tego finansowania i przeznaczenia tych środków w ramach kontraktu na inne zadania, które stają się rozliczeniem tej inwestycji w części obejmującej wygospodarowaną kwotę.

Wykaz inwestycji wieloletnich z terenu Województwa Śląskiego o jakich mowa w art. 53 ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego Łączna kwota środków przeznaczonych w Programie wsparcia na rok 2001-2002 na rozliczenie inwestycji wymienionych w kolumnie 1 Łączna kwota środków przeznaczonych w kontrakcie wojewódzkim na lata 2001, 2002 i 2003 r. na inwestycje wymienione w kolumnie 1 Różnica kwot zapisanych w kolumnach 2 i 3 w stosunku do której nie będą zgłaszane roszczenia
1
2
3
4

1. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej - dokończenie budowy

2. Wojewódzki Szpital Specjalistycznyw Rybniku

3. Modernizacja StadionuŚląskiego w Chorzowie

4. Linia ozonu i węgla aktywnegodla ZPW w Goczałkowicach

5. Wodociąg Dziećkowice - budowa3-go ciągu technolog. z rurociągami

6. Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej

7. Szpital Miejski w Raciborzu

56.156.000

 

84.000.000

54.000.000

 

50.140.000

 

6.970.000

 

50.805.000

 

39.569.000

56.956.516

 

83.800.000

53.800.000

 

49.940.000

 

2.390.000

 

50.605.000

 

39.369.000

+ 800.516

 

- 200.000

- 200.000

 

- 200.000

 

- 4.580.000

 

- 200.000

 

- 200.000

RAZEM
341.640.000
336.860.516
- 4.779.484

Za Zarząd Województwa:

................................................