Czas wygenerowania treści 2021-04-14 12:48:59


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śl.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie; dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2016 – 2017.
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-2-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie , Krupski Młyn
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014-2016 Protokół z kontroli z 14.03.2017 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 28.03.2017 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-2-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach, Gorzyce
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014-2016
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-2-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Ochrony Środowiska (OS)
Podmiot kontrolowany: Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie, Chorzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
1. Gospodarka finansowa jednostki w latach 2014 – 2016 2. Regulamin organizacyjny, zakresy czynności kierownictwa i pracowników jednostki
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-2-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Ochrony Środowiska (OS)
Podmiot kontrolowany: Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie, Chorzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
1. Gospodarka finansowa jednostki w latach 2014-2016. 2. Regulamin organizacyjny, zakresy czynności kierownictwa i pracowników jednostki.
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-2-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śl.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014-2016 Wystąpienie pokontrolne z z dnia 10.05.2017 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-2-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014-2016 Wystąpienie pokontrolne z dnia 06.06.2017 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-2-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana z siedzibą w Lublińcu, Lubliniec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014-2016
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-1-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, Bystra
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014-2016 Wystąpienie pokontrolne z dnia 22.03.2017 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-12-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, Jastrzębie-Zdrój
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014 -2016 w tym realizacja programu naprawczego Wystąpienie pokontrolne z dnia 5.04.2017 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-12-2016
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713