Czas wygenerowania treści 2020-07-09 01:04:32


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana z siedzibą w Lublińcu, Lubliniec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Dofinansowanie w 2014r. ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w ramach zadania pn: „Doposażenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny” zgodnie z umową 4158/ZD/2013 z dnia 13 grudnia 2013
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-3-2015
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Diagnostyki Obrazowej z siedzibą w Sosnowcu, Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Przedmiotem kontroli objęto realizację zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi. Zakres czasowy kontroli: lata 2012-2015.
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-3-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Dofinansowanie w 2014r. ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w ramach zadania pn: „Dostosowanie wyposażenia Pracowni Fizjoterapii w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu do wymogów nowoczesnej fizjoterapii dzieci i młodzieży” zgodnie z umową 4114/ZD/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-3-2015
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
1. Dofinansowanie w 2014r. ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w ramach zadania pn: „Doposażenie Zakładu Rehabilitacji Leczniczej i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w sprzęt i aparaturę medyczną” zgodnie z umową 213/ZD/2014 z dnia 5 lutego 2014 r. 2. Dofinansowanie w 2014r. ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w ramach zadania pn: „Wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny” zgodnie z umową 68/ZD/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-3-2015
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – s.p.z.o.z., Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2014 r. do dnia kontroli.
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-3-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2013-2015. Protokół z kontroli podpisano w dniu 28.05.2015 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 22.06.2015 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-3-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, otrzymanych na dofinansowanie projektu w ramach obszaru A „Programu wyrównywania różnic między regionami II” pn.: „Kontynuacja zakupu sprzętu służącego rehabilitacji osób niepełnosprawnych dla Zakładu Rehabilitacji”, zgodnie z umową nr 815/ZD/2014 z dnia 25 lutego 2014 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-3-2015
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Rybniku, Rybnik
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2013 - 2015 Protokół z kontroli podpisano w dniu 21.04.2015 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-3-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014 - 2015. Protokół z kontroli podpisano w dniu 16.04.2015 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-3-2015
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im.Gen.Jerzego Ziętka z siedzibą w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, otrzymanych na dofinansowanie projektu w ramach obszaru A „Programu wyrównywania różnic między regionami II” pn.: „Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych i podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla SP ZOZ „REPTY” GCR w Tarnowskich Górach”, zgodnie z umową nr 824/ZD/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-3-2015

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713