Czas wygenerowania treści 2021-04-14 11:58:19


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie, Chorzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres czasowy i tematyczny kontroli: zgodność zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym, załatwianie skarg i wniosków zgłaszanych do placówki, stosowanie ramowego rzeczowego wykazu akt, rejestracja i obieg dokumentów, udostępnianie informacji publicznej, powierzanie stanowisk kierowniczych w latach 2010-2013.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-10-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie, Chorzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres czasowy i tematyczny kontroli: zgodność zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym, załatwianie skarg i wniosków zgłaszanych do placówki, stosowanie ramowego rzeczowego wykazu akt, rejestracja i obieg dokumentów, udostępnianie informacji publicznej, powierzanie stanowisk kierowniczych w latach 2010-2013.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-10-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Biuro Podróży Panda Tur w Sosnowcu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora - pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-10-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Zamek Cieszyn, Cieszyn
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za rok 2013 i bieżącej. Protokół z kontroli podpisano w dniu 27.10.2014 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-10-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowew Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
wykorzystania dotacji i rozliczania środków z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w 2013 roku
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-10-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Przy Młynie w Rybniku
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel***(trzy gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-10-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: LUXARMED Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną dotycząca rybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych oraz spełnienia przez uprawnionego psychologa waruników, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 plt 4 lit. c i d ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.)
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-10-2014
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Janusz Przeczek NZOZ SALUS Sp. z o.o. Wisła
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wydawania orzeczeń lekarskich na podstawie art. 80 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. Nr 30 poz. 151 z późn. zm.)
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-10-2014
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Kontrola przewodników na szlaku w Ustroniu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola przewodników górskich na szlaku turystycznym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-10-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Diament w Ustroniu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel***(trzy gwiazdki)-kontrola doraźna
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-10-2014
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713