Czas wygenerowania treści 2021-01-20 18:38:07


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Bristol w Bytomiu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel** ( dwie gwiazdki)-kontrola sprawdzająca
Termin rozpoczęcia kontroli: 31-10-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Dostępność do diagnostyki medycznej, sprawność i serwisowanie aparatury oraz sprzętu medycznego oraz gospodarka lekowa.
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-10-2013
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im.Gen.Jerzego Ziętka z siedzibą w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa podmiotu leczniczego w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz gospodarki finansowej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-10-2013
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Hanna Siatkowska NZOZ Tynior&Tynior Przychodnia Lekarska s.c. w Piekarach Śląskich
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wydawania orzeczeń lekarskich na podstawie art. 80 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. Nr 30 poz. 151 z późn. zm.).
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-10-2013
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Zimnik w Lipowej
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel*** ( trzy gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-10-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,PRIMADENT” Gabinety Stomatologiczne, ul. Barlickiego 11/1, 43 - 300 Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola realizacji staży podyplomowych lekarzy dentystów za okres od 01.10.2010 r. do dnia 30.09.2012 r., w zakresie: oceny prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego lekarza dentysty, w części dotyczącej zawierania umów ze stażystami, koordynatorem i innymi podmiotami, celowości i prawidłowości wydatkowania przekazywanych środków finansowych, oceny prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umów.
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-10-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Biuro Podróży GLOB A.Kózka w Jaworzu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-10-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Dom Wycieczkowy Gwarek w Tarnowskich Górach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii dom wycieczkowy- kontrola sprawdzająca
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-10-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Orzeszu, Orzesze Zawiść
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2011-2012 i bieżącej. Wystąpienie pokontrolne z dnia 27.12.2013 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-10-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres czasowy i tematyczny kontroli: - kontrola finansowa za 2012-2013 - kontrola analizy struktury zatrudnienia oraz faktycznych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30 a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela za 2012 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-10-2013
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713