Czas wygenerowania treści 2021-08-02 07:36:01


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: BP Szatkowscy w Łaziskach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-9-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Gabinet Badań Psychologicznych "Lisek" Dorota Lisek-Stalmach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa pracowni psychologicznej w zakresie zasad i metodyki przeprowadzanych badań psychologicznych, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych oraz sposobu przeprowadzania badań psychologicznych zgodnie z art. 124b ust. 1 i 2 ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn.zm.) Protokół kontroli podpisany w dniu 07.11.2011r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 10.11.2011r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-9-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Kameleon w Żorach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel ***(trzy gwiazdki)-kontrola sprawdzająca
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-9-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Pensjonat Orzeł Biały w Cieszynie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii pensjonat - kontrola doraźna
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-9-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Komunikacji i Transportu (KT)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego Gliwice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawdzenie spełniania przez przedsiębiorcę prowadzącego kursy ADR wymagań określonych w art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28.10.2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-9-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku - Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
• zatrudnianie pracowników niepedagogicznych z uwzględnieniem nazewnictwa stanowisk i kategorii zaszeregowania; • zgodność zatrudniania z zatwierdzonym arkuszem organizacji i aneksami; • dyscyplina pracy; • powoływanie nauczycieli na stanowiska kierownicze w latach 2009 i 2010; • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-9-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: BP Globus w Pszczynie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-9-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Komunikacji i Transportu (KT)
Podmiot kontrolowany: LOK Ośrodek Szkolenia Kierowców Gliwice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawdzenie spełniania przez przedsiębiorcę prowadzącego kursy ADR wymagań określonych w art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28.10.2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-9-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za 2010 r. i bieżącej. Protokół z kontroli podpisany dnia 05.10.2011 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 20.10.2011 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-9-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Ośrodek Badań Psychologicznych Anna Kaszowska-Pleśniak w Żywcu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa pracowni psychologicznej w zakresie zasad i metodyki przeprowadzanych badań psychologicznych, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych oraz sposobu przeprowadzania badań psychologicznych zgodnie z art. 124b ust. 1 i 2 ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn.zm.)
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-9-2011
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713