Czas wygenerowania treści 2021-03-07 21:17:11


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wykonanie wybranych wskaźników kosztów w 2009 roku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-9-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, Pilchowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków za 2009r. Protokół z kontroli z dnia 18.10.2010r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 10.11.2010r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 1.12.2010r. w zakresie: 1. Nieterminowa wpłata na PFRON za m-c VII 2009r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-9-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Klimczok w Szczyrku
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii **** ( cztery gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-9-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie, Chorzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2008r. i 2009r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-9-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu, Bytom
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z zakresu wykonywanych remontów i nadzoru inwestorskiego. Protokół z kontroli z dnia 22.10.2010r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 17.11.2010r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 13.01.2011r. w zakresie: zamówień publicznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-9-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Orion w Sosnowcu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii ** ( dwie gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-9-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Karol Kania i Synowie s.c w Piasku
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-9-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowew Sosnowcu , Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków za 2009r. Protokół z kontroli z dnia 27.09.2010r. Nie zachodzi potrzeba wydania zaleceń pokontrolnych. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 1.12.2010r. w zakresie: 1. Niedokonywanie w okresie od września 2007r. do czerwca 2009r. wpłat na PFRON. Wpłat dokonano w lipcu i sierpniu 2009r., w wyniku postępowania wszczętego przez Prezesa PFRON.
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-9-2010
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Agencja Turystyczna Soleno E.Ścibich w Pszczynie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-9-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Szarotka w Istebej
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel *( jedna gwiazdka)
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-9-2010
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713