Czas wygenerowania treści 2021-01-16 08:48:32


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej , Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za lata 2007-2008. Protokół z kontroli z dnia 23.03.2009r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 14.04.2009r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 4-3-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Komunikacji i Transportu (KT)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
kontrola procedur organizowania egzaminów państwo­wych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegają­cych się o uprawnienia do kierowania pojaz­dami oraz kierujących pojazdami; zasad użytkowania pojazdów służbowych przez pracowników WORD Katowice; zasad naboru na wolne stanowiska pracy, w tym stanowiska kierownicze w WORD Kato­wice; zasad udostępniania informacji publicznych w zakresie działania WORD Katowice, zgod­nie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej; zasad i trybu zawierania umów na wynajem nieruchomości w związku z prowadzeniem działal­ności gospodarczej, określonej w statucie WORD Katowice;
Termin rozpoczęcia kontroli: 2-3-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, Pilchowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finasowa za lata 2007-2008, w tym 5% wydatków.
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-2-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Pszczyna
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za lata 2007-2008 i bieżąca.
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-2-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Obwód Lecznictwa Kolejowego- s.p.z.o.z. w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2007-2008r., w tym 5% wydatków. Protokół z kontroli z dnia 3.03.2009r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 2.04.2009r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 23.04.2009r. w zakresie: 1.Nieterminowe regulowanie zobowiązań, skutkiem czego była zapłata odsetek; 2. Nieterminowe opłacenie składek ZUS.
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-2-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2008r., w tym 5% wydatków. Protokół z kontroli z dnia 27.02.2009r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 2.04.2009r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 23.04.2009r. w zakresie: 1.Nieodprowadzono do budżetu województwa wpłat najemców lokali z tyt. zwrotu kosztów utrzymania budynku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 2-2-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach, Gliwice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres czasowy i tematyczny kontroli: - przestrzeganie procedur dotyczących powoływania nauczycieli na stanowiska kierownicze, w tym przydziału zniżek godzin i zasadności przydzielania godzin ponadwymiarowych, - prawidłowość zatrudniania pracowników niepedagogicznych z uwzględnieniem nazewnictwa stanowisk oraz klasyfikacji według kategorii zaszeregowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, - stosowanie procedur naborowych na wolne stanowiska urzędnicze. Kontrola przeprowadzona za okres lat szkolnych 2006/2007, 2007/2008 oraz 2008/2009
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-1-2009
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Zespolony im.prof. dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2008r., kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych w 2008r. oraz bieżąca gospodarka finansowa. Protokół z kontroli z dnia 20.03.2009r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 24.04.2009r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 24.04.2009r. w zakresie: 1.Przekroczenie terminu płatności składek ZUS; 2. Nieterminowe regulowanie zobowiązań; 3. Naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-1-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śl.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
prawidłowość przeprowadzenia przez Wojewódzki Szpital Płuc im. A.Pawelca w Widzisławiu Śl. przetargu Nr 15/08/DAG/PN; wspólnie z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej (kontrola uzupełniająca do poz.63/08).
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-1-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Obwód Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2007-2008r., w tym 5% wydatków.
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-1-2009
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713