Czas wygenerowania treści 2020-10-25 11:09:46


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Częstochowski oddział Przewodników PTTK
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
kontrola dotyczy poprawności wykonywania zadań przewodnika turystycznego i pilota wycieczek oraz posiadania uprawnień co do ich obszaru i ważności.
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-9-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej , Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
wykonanie wybranych wskaźników kosztów w 2008 roku
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-9-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Instytucja Filmowa SILESIA FILM, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
kontrola problemowa w zakresie spraw organizacyjnych instytucji
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-9-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Biuro turystyczne LEVEL Sp.zo.o w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-9-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Biuro Turystyki i Usług Omega w Świętochłowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-9-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Ośrodek Edukacji Języków Obcych w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-9-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Nauczycielski Kolegium Języków Obcych w Bielsku - Białej , Bielsko - Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2008r. oraz bieżąca, w tym 5% wydatków za lata 2008-2009.
Termin rozpoczęcia kontroli: 10-9-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku - Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2008-2009r. , w tym 5% wydatków. Protokół z kontroli z dnia 12.10.2009r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 16.12.2009r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 7.04.2010r. w zakresie: 1. Zawieranie z Dyr. Kolegium umów zlecenia.
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-9-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Pańska Góra w Jaworznie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel ***(trzy gwiazdki )
Termin rozpoczęcia kontroli: 4-9-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Komunikacji i Transportu (KT)
Podmiot kontrolowany: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gliwicach Spółka z o.o
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
w zakresie prawidłowości składanych przez przewoźnika dopłat do biletów ustawowo ulgowych przyznanych na podstawie umowy oraz w zakresie prawidłowego wykonywania przewozów osób w ramach udzielonych zezwoleń
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-9-2009
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713