Czas wygenerowania treści 2020-10-26 08:36:00


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2007r. oraz 5% wydatków za 2007-2008r. Protokół z kontroli z dnia 5.09.2008r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 22.10.2008r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-8-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr 2, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2007r., 5% wydatków za lata 2007-2008
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-8-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu, Bytom
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2007 r. oraz 5% wydatków za 2007-2008r. Protokół z kontroli z dnia 6.10.2008r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 14.11.2008r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 12.01.2009r. w zakresie: 1. Niedokonywanie wpłat na PFRON; 2. Przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych z naruszeniem przepisów ustawy o rachunkowości. Ponowne Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 28.05.2009r. w zakresie niedokonywania wpłat na PFRON.
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-8-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu, Orzesze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2007 r. oraz 5% wydatków za lata 2007-2008. Protokół z kontroli z dnia 2.12.2008r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 14.01.2009r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 06.04.2009r. w zakresie: 1. Wykazanie w sprawozdaniu Rb-28 S za 2008r. danych niezgodnych z ewidencją księgową.
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-8-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Camping "Pod Dębowcem" Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii camping
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-8-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Schronisko "Hondrasik" Szczyrk
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii schronisko młodzieżowe
Termin rozpoczęcia kontroli: 6-8-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Schronisko "Dworzec Beskidzki" Zwardoń
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii schronisko młodzieżowe
Termin rozpoczęcia kontroli: 1-8-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Camping "215" Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii camping
Termin rozpoczęcia kontroli: 31-7-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Śląski Związek Hokeja na Trawie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola prawidłowości wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu samorządu Województwa Śląskiego w 2007 roku
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-7-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Schronisko "Wiecha" Ustroń Jaszowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii schronisko młodzieżowe
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-7-2008
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713