Czas wygenerowania treści 2020-08-07 14:39:03


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Centrum Języków Europejskich - Nauczycielskie Kolegium Języków Europejskich w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2006r. i 5% wydatków za 2007r. Protokół z kontroli z dnia 15.05.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 25.05.2007r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 10.07.2007r. w zakresie: 1. Naruszenie przepisów ustawy o finansach publicznych poprzez nieodprowadzenie do Urzędu Marszałkowskiego niezrealizowanej kwoty wydatków na koniec 2006r. przyznanej na remont, a przekazanie jej z rachunku bieżącego na rachunek bankowy depozytów.
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-4-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu, Racibórz
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola problemowa (planowa)w zakresie: - zgodności zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły, - zgodności aktów wewnętrznych szkoły z przepisami prawa, - realizacji wydatków rzeczowych za okres od 1 stycznia 2007 do 23 kwietnia 2007. Kontrolę przeprowadzono metodą wyrywkową.
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-4-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Kolegium Nauczycielskie, Gliwice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2006r., 5% wydatków 2006-2007r. Protokół z kontroli z dnia 24.05.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 20.06.2007r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 17.07.2007r. w zakresie: 1. Brak inwentaryzacji należności wg stanu na 31.12.2005r. i 31.12.2006r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-4-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Nauczycielski Kolegium Języków Obcych w Bielsku - Białej , Bielsko - Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2006r., 5% wydatków 2006-2007r. Protokół z kontroli z dnia 21.05.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 8.06.2007r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 11.09.2007r. w zakresie: 1. Zaniechanie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie i druków ścisłego zarachowania na dzień 31.12.2006r.; 2. Nieterminowa zapłata części składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c XI/2006 (2 dni po terminie).
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-4-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu, Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2006r. i 5% wydatków 2006 - 2007r., 5% wydatków 2001-2004r. I i III Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych oraz 5% wydatków 2004r. II Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-3-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu, Zabrze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres: finansowo- księgowa – realizacja wydatków rzeczowych, nagród dyrektora, wypłacanie zasiłków na zagospodarowanie zgodnie z KN, wypłacanie “dodatków” zgodnie z przyjętymi przez Sejmik Województwa Śląskiego zasadami, urlopy dla poratowania zdrowia – zgodność z przepisami, wypłacanie wynagrodzenia, wypłata wynagrodzeń chorobowych i zasiłków chorobowych
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-3-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Rybniku, Rybnik
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2006r. oraz 5% wydatków 2006 - 2007r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-3-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
rozliczenie dotacji w 2006r. i gospodarka finansowa 2007r., w tym 5% wydatków.
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-3-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Szkoła Policealna Województwa Śląskiego, Czeladź
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2006r. oraz 5% wydatków 2006 - 2007r. Protokół z kontroli z dnia 13.04.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 30.04.2007r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-3-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Inwestycji (IW)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Pszczyna
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
kontrola problemowa (planowa) w zakresie przygotowania i realizacji w roku 2006 przeprowadzonych remontów
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-3-2007
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713