Czas wygenerowania treści 2021-06-12 14:00:21


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: Schronisko na Rysiance w Ujsołach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii schronisko
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-7-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli w likwidacji, Bruxelles
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2006-2007r., w tym 5% wydatków. Protokół z kontroli z dnia 9.08.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 29.08.2007r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-7-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2006-2007r., w tym 5% wydatków. Protokół z kontoli z dnia 1.08.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 20.08.2007r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-7-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: Hotel ŻAGIEL w Niewiesze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel.Nazwa rodzajowa oraz gwiazdki używane są bezprawnie
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-7-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Obwód Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu, Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2006-2007r., w tym 5% wydatków 2007r., wspólnie z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej. Protokół z kontroli z dnia 10.08.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 4.09.2007r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 18.02.2008r. w zakresie: 1. Nieopłacanie lub opłacanie składek ZUS z opóźnieniem; 2. Dokonywanie wpłat na PFRON z opóźnieniem lub brak wpłaty; 3. Nieterminowe regulowanie zobowiązań, w wyniku czego poniesiono dodatkowe koszty (odsetki, koszty egzekucyjne).
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-7-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Zespolony im.prof. dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2006r., 5% wydatków 2006 -2007r. Protokół z kontroli z dnia 10.08.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 4.09.2007r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 30.01.2008r. w zakresie: 1. Nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów, w wyniku czego zapłacono odsetki i koszty egzekucyjne; 2. Niedokonywanie wpłat w 2006r. na PFRON.
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-7-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: Biuro Podróży ABRAKSAS w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-7-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: Schronisko na Hali Lipowskiej w Ujsołach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii schronisko młodzieżowe
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-7-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: PTTK o/ Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-7-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu, Jaworze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2006r., 5% wydatków 2006 - 2007r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 10-7-2007
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713