Czas wygenerowania treści 2021-04-18 10:44:44


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Uzdrowisko Goczałkowice - Zdrój Wojewódzki Ośrodek
Reumatologiczno-Rehabilitacyjny, Goczałkowice Zdrój

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowo-księgowa w latach 2002-2003, sprawy kadrowe, 5% wydatków 2001-2003, wspólnie z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-2-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Bytomiu, Bytom
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za lata 2002-2003, 5% wydatków 2001-2003.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-2-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu - Zdroju, Jastrzębie-Zdrój
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
1. Prowadzenie książki obiektu budowlanego.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-2-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2001-2003r.- wspólnie z Wydziałem Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-2-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola wycinkowa finansowo-księgowa. 1. Podróże służbowe za rok 2003 2. Umowy cywilno – prawne za rok 2003.
Termin rozpoczęcia kontroli: 10-2-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku - Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola kompleksowa 1. Organizacja i kierowanie placówką. 2. Warunki kadrowe i rotacja nauczycieli,. 3. Poziom wykształcenia i awans zawodowy nauczycieli. 4. Realizacja zadań regionalnego systemu doskonalenia nauczycieli 5. Współdziałanie ze środowiskiem, współpraca z organem prowadzącym , organami nadzoru pedagogicznego, innymi placówkami, bibliotekami pedagogicznymi, szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli. 6. Komputeryzacja i zastosowanie środków audiowizualnych ze szczególnym uwzględnieniem wdrażanego programu „Arkusz organizacyjny 2000+” 7. Zgodność stanu zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym placówki 8. Dyscyplina pracy(listy obecności, zeszyty wyjść, służbowych i prywatnych, rejestr delegacji służbowych, rejestr kontroli służbowych
Termin rozpoczęcia kontroli: 6-2-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2003r., 5% wydatków 2001-2003, wspólnie z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-2-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za lata 2001-2003
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-1-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach w likwidacji, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za lata 2002-2003, 5% wydatków 2001-2003r. - kontrola w Gospodarstwie Pomocniczym przy Śląskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska.
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-1-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu, Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola wycinkowa w I Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu 1.Działalność statutowa. 2. Nauczyciele, administracja i obsługa Kontrola wycinkowa w II Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu 1.Działalność statutowa. 2. Nauczyciele, administracja i obsługa. Kontrola wycinkowa w III Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu 1.Działalność statutowa. 2. Nauczyciele, administracja i obsługa
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-1-2004
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713