Czas wygenerowania treści 2019-11-17 13:01:03

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Przedmiotem zamówienia jest organizacja oraz przeprowadzenie dwudniowych warsztatów dla maksymalnie 13 pracowników z zakresu komunikacji interpersonalnej, zarządzania stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póĽn.zm.), zwaną dalej ustawą Pzp.
Załącznik 1B - wzór umowy
Załącznik 2 -formularz ofertowy
Załącznik 3 - wykaz usług (wykonawca)
Załącznik 4 - wykaz usług (trener)
załącznik 1A - SOPZ
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713