Czas wygenerowania treści 2019-11-12 13:11:58

Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Wydane decyzje / 2016
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 421/OS/2016 z dnia 10.03.2016 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 3148/OS/2009, znak OS.GO.7628/4/8/09 z dnia 28 września 2009 r. (zmienionej decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 2653/OS/2014, znak OS.PZ.7222.00382.2014 z dnia 4 grudnia 2014 r.) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu świń w ilości więcej niż 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg na Fermie Trzody Chlewnej firmy Agro Duda Sp. z o.o. zlokalizowanej przy ul. Dąbrowskiego w Krzepicach.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 332/OS/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 12 grudnia 2005 r. nr ŚR-III-6618/PZ/49/12/05 (zmienionej decyzją Wojewody Śląskiego nr ŚR- 111/6618/PZ/49/13/07 oraz decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 2644/OS/2014) udzielającej Spółce Tektura Opakowania Papier S.A. z siedzibą w Tychach (REGON: 272583717, NIP: 646-032-39-66) pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji papieru lub tektury o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Chęcińskiego 10.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 362/OS/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 21 listopada 2008r. Nr 2818/OS/2008 (zmienionej decyzją z dnia 22 grudnia 2009r. Nr 4293/OS/2009, z dnia 5 sierpnia 201 lr. Nr 2331/OS/2011, z dnia 3 lutego 2014 r. Nr 205/OS/2014, z dnia 13 listopada 2014r. Nr 2297/OS/2014) dla instalacji do powierzchownej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3 zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. A. Nobla 3.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 632/OS/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie udzielenia Przedsiębiorstwu Produkcyjno - Handlowo - Usługowemu KOMART Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie przy ul. Szpitalnej 7 pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów, zlokalizowanej w Knurowie przy ul. Szybowej 44.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 200/OS/2016 z dnia 09.02.2016 r. w sprawie zmiany na wniosek strony decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 27 grudnia 2005 r. znak: ŚR- III/6618/PZ/46/13/05 (zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego nr 426/OS/2010 z dnia 8 lutego 2010r., nr 1284/OS/2011 z dnia 5 maja 201 lr., nr 60/OS/2014 z dnia 14 stycznia 2014r., nr 2577/OS/2014 z dnia 26 listopada 2014r.) dla instalacji do powierzchniowej obróbki metali z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m , eksploatowanej przez dla Ocynkownię Pokój Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Niedumego 79 (Regon: 276303577, NIP: 641-21-73-026).
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 208/OS/2016 z dnia 08.02.2016 r. w sprawie zmiany zaskarżonej decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 18 stycznia 2016r. Nr 67/OS/2016 udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji pn.: „Instalacje do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów stałych i odpadów płynnych” zlokalizowanych w Siemianowicach Śląskich przy ul. M. Konopnickiej 11
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 114/OS/2016 z dnia 27.01.2016 r. w sprawie zmiany za zgodą strony decyzji Marszalka Województwa Śląskiego Nr 360/OS/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. (zmienionej decyzją Nr 924/OS/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. oraz decyzją Nr 2456/OS/14 z dnia 28.11.2014 r.). udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw w Elektrowni II, zlokalizowanej w Jaworznie przy ul. Energetyków 15, eksploatowanej przez TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie (Regon: 276854946, NIP: 632- 17-92-812)
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 128/OS/2016 z dnia 22.01.2016 r. w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji pn.: „Instalacje do wytwarzania materiałów wybuchowych'’ zlokalizowanych w Bieruniu przy Plac Alfreda Nobla 1.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 260/OS/2016 z dnia 21.01.2016 r. w sprawie wydania decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach przy ul. Milowickiej 7A.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 113/OS/2016 r. z dnia 20.01.2016 r. w sprawie zmiany na wniosek strony decyzji Marszałka Województwa Śląskiego Nr 3005/OS/2008 z dnia 21 listopada 2008r. (zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego Nr 923/OS/2009 z dnia 26 marca 2009 r., Nr 1326/OS/2010 z dnia 14 kwietnia 2010r., Nr 189/OS/2011 z dnia 25 stycznia 201 lr., Nr 128/OS/2012 z dnia 19 stycznia 2012r., Nr 458/OS/2014 z dnia 6 marca 2014r., Nr 2171/OS/2014 z dnia 31 paĽdziernika 2014r., Nr 2254/OS/2014 z dnia 13 listopada 2014r. oraz postanowieniem Marszałka Województwa Śląskiego Nr 1075/OS/2014 z dnia 11 grudnia 2014r.) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do spalania paliw zlokalizowanej na terenie zakładu TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III - Elektrownia III w Jaworznie (Regon: 276854946, NIP: 632-17-92-812)


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713