Czas wygenerowania treści 2019-12-06 00:20:27

Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Wydane decyzje / 2014
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2794/OS/2014 z dnia 28.11.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 404/OS/2009 z dnia 12 lutego 2009r., znak: OS.Cz.HW.7628/20/5/08/09, udzielającą firmie Gospodarstwo Drobiarskie „BROJKO” Zbigniew Pęciak z siedzibą w Częstochowie przy ul. Św. Rocha 265, pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu brojlerów zlokalizowanej w Łobodnie przy ul. Sienkiewicza 177.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2795/OS/2014 z dnia 28.11.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 16 sierpnia 2007r., znak: ŚR.VII.3/6618/369/8/07, udzielającą Gospodarstwu Rolnemu Elżbiecie i Krzysztofowi Prus zam. w Zędowicach ul. M. Ziaji 3, 47-120 Zawadzkie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu drobiu powyżej 40 000 stanowisk drobiu położonej na terenie fermy zlokalizowanej w Pawonkowie, powiat lubliniecki.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2796/OS/2014 z dnia 28.11.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 05 lipca 2006r., znak: ŚR-III-6618/PZ/89/8/06 (zmienioną decyzją nr 163/OS/2012 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 25 stycznia 2012r.), udzielającą Spółce H&P 2 S.C. ODCHÓW I HODOWLA DROBIU, pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu i hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk dla drobiu, zlokalizowanej na terenie fermy drobiu H&P 2 w miejscowości Palowice.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2493/OS/2014 z dnia 27.11.2014 r. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego firmie: Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. decyzją Wojewody Śląskiego z dnia, 7 maja 2007 r. o znaku ŚR-II-6618/29/06/4/07 zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 18 stycznia 2010 r., Nr 194/OS/2010 , z dnia 20 maja 2011 r., Nr 1467/OS/2011, z dnia 02 sierpnia 2012 r., Nr 2169/OS/2012, dla instalacji pn. „Składowisko odpadów inne niż niebezpieczne”, eksploatowanej przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bytomiu przy Al. Jana Pawła II nr 10.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2494/OS/2014 z dnia 27.11.2014 r. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego firmie: Ekofol II S.A. decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 20 kwietnia 2007 r., o znaku ŚR-II-6618/118/36/6/07 zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 17 lutego 2009r., Nr OS.GO.7628/13/09, z dnia 10 czerwca 2010 r., Nr 2285/OS/2010, z dnia 21 grudnia 2010 r., Nr 5513/OS/2010, z dnia 22 lipca 2011 r., Nr 2212/OS/2011, z dnia 26 sierpnia 2011 r., Nr 2561/OS/ 2011, z dnia 22 listopada 2011 r., Nr 3430/OS/2011, z dnia 9 lipca 2012 r., Nr 1902/OS/2012, z dnia 18 sierpnia 2014 r., Nr 1522/OS/2014, dla instalacji pn. składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej z uwzględnieniem instalacji kompostowni odpadów biodegradowalnych wchodzącej w skład Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanej w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej 20a, eksploatowanej przez Ekofol II S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Korfantego 45.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2495/OS/2014 z dnia 27.11.2014 r. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego firmie ŚRUBENA UNIA S.A. w Żywcu decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 23 marca 2007 r., znak: ŚR-IV-6618/9/06, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 22 paĽdziernika 2008 r., Nr 2628/OS/2008 dla instalacji trawialni kręgów, trawialni prętów, stacji regeneracji kwasu solnego oraz instalacji technologicznie powiązanych zlokalizowanych na terenie zakładu ŚRUBENA UNIA S.A. w Żywcu przy ul. Grunwaldzkiej 5 - eksploatowanej przez ŚRUBENA UNIA S.A. z siedzibą w Żywcu przy ul. Grunwaldzkiej 5.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2499/OS/2014 z dnia 27.11.2014 r. w sprawie zmiany z urzędu pozwolenia zintegrowanego udzielonego CMC Zawiercie S.A. decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 22 czerwca 2007 r., znak: ŚR-II-6618/24/06/12/07, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 23 lutego 2009 r., Nr 520/OS/2009, z dnia 10 września 2010 r., Nr 3841/OS/2010, z dnia 10 stycznia 2013 r., Nr 89/OS/2013, z dnia 7 marca 2014r., Nr 479/OS/2014, dla instalacji do pierwotnego lub wtórnego wytopu surówki żelaza lub stali surowej, w tym do ciągłego odlewania stali, o zdolności produkcyjnej ponad 2,5 tony wytopu na godzinę oraz instalacji do obróbki metali żelaznych poprzez walcowanie na gorąco o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton stali surowej na godzinę - eksploatowanej obecnie przez CMC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu (Regon: 272819315, NIP: 649-00-01-173).
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2501/OS/2014 z dnia 27.11.2014 r. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego Hucie Łabędy S.A. decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 7 marca 2007 znak: ŚR-III-6618/PZ/l23/06/5/07 dla instalacji do obróbki metali żelaznych poprzez walcowanie na gorąco o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton stali surowej na godzinę - eksploatowanej przez Hutę Łabędy S.A. z siedzibą w Gliwicach.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2504/OS/2014 z dnia 27.11.2014 r. w sprawie zmiany z urzędu pozwolenia zintegrowanego udzielonego spółce „Euroblacha” S.A. w Rudzie Śląskiej decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2007 r., znak: ŚR-III-6618/PZ/63/05/9/07, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2014 r., Nr 1257/OS/2014 dla instalacji do obróbki metali żelaznych poprzez walcowanie na gorąco, zlokalizowanych w Rudzie Śląskiej, przy ul. Piotra Niedurnego 79 - eksploatowanej przez spółkę „Euroblacha” S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (Regon: 276793498, NIP: 641-21-97-558).
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2505/OS/2014 z dnia 27.11.2014 r. w sprawie zmiany z urzędu pozwolenia zintegrowanego udzielonego Hucie Batory Sp. z o.o. w Chorzowie decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 11 lipca 2007 r., znak: ŚR-III-6618/PZ/l44/06/16/S/07, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 21 stycznia 2013 r., Nr 228/OS/2013 (do której prawa i obowiązki przeniesiono decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2012 r., Nr 3522/OS/2012, sprostowaną postanowieniem z dnia 10 lutego 2014 r., Nr 108/OS/2014) dla instalacji Stalowni - eksploatowanej obecnie przez firmę ALCHEMIA S.A. z siedzibą w Warszawie (Regon: 530544669, NIP: 747-00-06-096).


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713