Czas wygenerowania treści 2020-09-30 17:19:04

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 7 kwietnia 2016
Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Czwartek o godz. 14:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej z dnia 20.01.2016 r.
 3. Ustalenie Planu pracy Komisji w 2016 roku.
 4. Informacja na temat zrealizowanych zadań publicznych woj. śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w roku 2015 i realizowanych w 2016 roku.
 5. Informacja przekazana przez Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli na temat działalności Rady ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Woj. Śląskiego w latach 2011-2014.
 6. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 30-03-2016 13:10:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 21 marca 2016
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Poniedziałek o godz. 10:30 przed sesją Sejmiku


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego.
 2. Sprawy różne.

Sala Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 18-03-2016 14:21:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 18 marca 2016
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Piątek o godz. 13:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Śląska Karta Usług Publicznych omówienie projektu realizowanego przez KZK GOP – wystąpienie Pana Romana Urbańczyka Przewodniczącego Zarządu KZK GOP.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-03-2016 14:29:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 18 marca 2016
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Piątek o godz. 11:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 12.02.2016 r.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Janów.
 4. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenie odpowiedzi na petycję z dnia 17 listopada 2015 r. mieszkańców Gliwic, Pyskowic i okolicznych gmin.
 5. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 11-03-2016 11:09:12
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 18 marca 2016
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Piątek o godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały dot. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2016.
 3. Sprawy różne..

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 14-03-2016 12:07:25
Ostatnia aktualizacja: 16-03-2016 09:54:17
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 17 marca 2016
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Czwartek o godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołów nr 10 i 14.
 3. Omówienie propozycji województw nadodrzańskich w zakresie opracowania dokumentu planistycznego dotyczącego Odrzańskiej Drogi Wodnej od granicy z Republiką Czeską do ujścia Morza Bałtyckiego: -wystąpienie Pana Pawła Macha Burmistrza miasta Kuźnia Raciborska.
 4. Śląska Karta Usług Publicznych –omówienie projektu realizowanego przez KZK GOP –wystąpienie Pana Romana Urbańczyka Przewodniczącego Zarządu KZK GOP oraz Pana Wojciecha Dingesa Prezesa Zarządu Kolei Śląskich Sp. z o.o.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku.
 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-03-2016 14:27:58
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 17 marca 2016
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie:
  • udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze i Miastu Gliwice (druk V/324),
  • ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Katowickiego Centrum Onkologii (druk V/325),
  • udzielenia pomocy finansowej dla gmin Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych w Województwie Śląskim (druk V/331),
  • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2016-2025 (druk V/332),
  • zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok (druk V/333),
  • zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2016 (druk V/335).
 3. Funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego oraz pogotowia ratunkowego w województwie śląskim.
 4. Informacja na temat planów Zarządu Województwa Śląskiego dotyczących spółek z udziałem Województwa Śląskiego działających w obszarze ochrony zdrowia.
 5. Sprawy różne.

Sala Błękitna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46


Metryczka informacjiWprowadzenie: 11-03-2016 11:22:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 17 marca 2016
Komisja Statutowo-Regulaminowa

Czwartek o godz. 14:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Katowickiego Centrum Onkologii.
 3. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 11-03-2016 11:10:51
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 17 marca 2016
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek o godz. 14:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 11-03-2016 11:04:40
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 19 lutego 2016
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Piątek o godz. 14:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Prezentacja zagadnień z zakresu sprzedaży bezpośredniej produktów z gospodarstw rolnych w Polsce i na Słowacji.
 3. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 12-02-2016 10:26:33
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713