Czas wygenerowania treści 2021-01-24 10:55:13

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 6 marca 2014
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek, godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Dyskusja nad projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania przyjętych uchwałą nr III/51/2/2010 z dnia 12 maja 2010 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 132, poz. 2184 z późn. zm.).
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy różne.

Sala 277, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 03-03-2014 15:26:15
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 6 marca 2014
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek, godz. 15:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Dyskusja nad projektem uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania przyjętych uchwałą nr III/51/2/2010 z dnia 12 maja 2010 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 132, poz. 2184 z późn. zm.).
 4. Sprawy różne.

Sala 277, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 03-03-2014 15:25:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 6 marca 2014
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Czwartek, godz. 9:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą Sesję Sejmiku.
 3. Informacja na temat stanu bazy noclegowej w Województwie Śląskim.
 4. Informacja na temat pilotów wycieczek turystycznych i przewodników górskich.
 5. Kompetencje i obowiązki Marszałka Województwa Śląskiego wobec klientów biur podróży.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski, przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Sala 277, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.Metryczka informacjiWprowadzenie: 03-03-2014 15:25:20
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 6 marca 2014
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Czwartek, godz. 16:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą Sesję Sejmiku.
 3. Omówienie aktualnej sytuacji w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku S.A. w Chorzowie.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-03-2014 08:07:59
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 4 marca 2014
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wtorek, godz. 11:00

posiedzenie wyjazdowe w Fabryce Domów Niskoenergetycznych Wolf System Sp. z.o.o. w Siemianowicach Śląskich, ulica Budowlana 17.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 03-03-2014 15:25:36
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 19 lutego 2014
doraźna Komisja ds. Gospodarki i Rynku

Środa, godz. 15:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Ustalenie harmonogramu pracy Komisji oraz tematyki posiedzeń na 2014 rok.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 19-02-2014 13:44:15
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 7 lutego 2014
Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Piątek, godz. 14:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Sprawozdanie z realizacji zawartych porozumień z regionami partnerskimi krajów Unii Europejskiej i spoza niej.
 3. Omówienie nowych kierunków współpracy zagranicznej Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 28-01-2014 14:16:39
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 7 lutego 2014
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Piątek, godz. 11:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Prezentacja z realizacji „Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Śląskim na lata 2006-2020” za okres 2011-2012.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 28-01-2014 11:31:39
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 6 lutego 2014
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Czwartek, godz. 16:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą Sesję Sejmiku.
 3. Omówienie obecnej sytuacji w Spółce Koleje Śląskie oraz perspektywy rozwoju.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 24-01-2014 12:56:35
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 6 lutego 2014
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Czwartek, godz. 15:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 274 (Gabinet Wiceprzewodniczących Sejmiku), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 03-02-2014 11:00:48
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713