Czas wygenerowania treści 2020-10-21 06:27:11

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 28 lutego 2011
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poniedziałek, 28 lutego 2011

godz. 12:00

Posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 6. Wolne wnioski.

Sala 277, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.Metryczka informacjiWprowadzenie: 22-02-2011 10:40:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 24 lutego 2011
doraźna Komisja ds. Gospodarki i Rynku

Czwartek, 24 lutego 2011

godz. 16:00

Posiedzenie doraźnej Komisji ds. Gospodarki i Rynku.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Stan wdrażania PO KL w zakresie realizowanym przez WUP (na 31.01.2011 r.) wraz z przedstawieniem harmonogramu konkursów na rok 2011.
 3. Sprawy bieżące, wolne wnioski i głosy.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 23-02-2011 08:37:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 14 lutego 2011
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poniedziałek, 14 lutego 2011

godz. 8:00

Posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja nt. Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 7. Wolne wnioski.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 10-02-2011 09:45:12
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 11 lutego 2011
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Piątek, 11 lutego 2011

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy organizacyjne.

Sala 277, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-02-2011 14:42:36
Ostatnia aktualizacja: 04-02-2011 14:43:34
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 11 lutego 2011
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Piątek, 11 lutego 2011

godz. 15:00

Posiedzenie Komisji, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia , przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 03-02-2011 11:07:17
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 10 lutego 2011
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek, 10 lutego 2011

godz. 15:30

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Finansowanie świadczeń zdrowotnych w 2011 roku.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 277, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 03-02-2011 11:07:54
Ostatnia aktualizacja: 03-02-2011 11:10:55
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 10 lutego 2011
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Czwartek, 10 lutego 2011 r.

godz. 16:00

Posiedzenie Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku.
 3. Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji.
 4. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich posiedzeń Komisji.
 5. Sprawy bieżące
 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 10-02-2011 10:44:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 10 lutego 2011
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Czwartek, 10 lutego 2010

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 3. Wybór radnych do Rad Muzealnych oraz Rady Programowej w instytucjach kultury.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 07-02-2011 09:30:18
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 7 lutego 2011
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Poniedziałek, 7 lutego 2011

godz. 12:00

Posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Działalność organizacji ratowniczych z terenu Województwa Śląskiego:
  1. Śląskiego Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
  2. Grupy Jurajskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
  3. Grupy Beskidzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 3. Informacja nt. możliwości prawnych w zakresie dokonywania zmian w dokumentacji przetargowej i umów związanych z realizacją Programu „Moje boisko – Orlik 2012”.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 03-02-2011 11:08:42
Ostatnia aktualizacja: 03-02-2011 12:19:13
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 27 stycznia 2011
doraźna Komisja ds. Gospodarki i Rynku

Czwartek, 27 stycznia 2011

godz. 16:00

Posiedzenie doraźnej Komisji ds. Gospodarki i Rynku.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Aktualna sytuacja na rynku pracy w województwie śląskim – informacja WUP.
 3. Sprawy bieżące, wolne wnioski i głosy.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 24-01-2011 12:03:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713