Czas wygenerowania treści 2020-11-24 22:04:32

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 17 marca 2008
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Poniedziałek, 17 marca 2008

godz. 16:00

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek posiedzenia:


 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sytuacja Zespołu Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej w Katowicach.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice


Metryczka informacjiWprowadzenie: 11-03-2008 14:34:33
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 17 marca 2008
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Poniedziałek, 17 marca 2008

godz. 12:00

Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:


 1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Przedstawienie i omówienie placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie.
 3. Wybór przedstawicieli do Rad Programowych w kolegiach nauczycielskich, nauczycielskich kolegiach języków obcych oraz w kolegiach pracowników służb społecznych.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą sesję Sejmiku.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 10-03-2008 12:28:40
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 12 marca 2008
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środa, 12 marca 2008

godz. 13:00

Posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Proponowany porządek posiedzenia:


 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przedstawienie propozycji współdziałania Zarządu Województwa z Komisją Środowiska
  i Gospodarki Wodnej – Pan Marian Ormaniec, Wicemarszałek Województwa Śląskiego.
 3. Informacja dotycząca zakresu tematów oraz planowanych projektów uchwał Wydziału Ochrony Środowiska związanych z pracą Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej
  – Pani Ewa Gębicka-Matusz, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska.
 4. Propozycje tematów posiedzeń Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej zgłaszanych przez członków Komisji.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 05-03-2008 11:11:21
Ostatnia aktualizacja: 05-03-2008 11:13:18
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 6 marca 2008
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Czwartek, 6 marca 2008

godz. 14:00

Posiedzenie wspólne Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz Doraźnej Komisji ds. Monitorowania Przygotowań Województwa Śląskiego do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Informacja n.t. modernizacji Stadionu Śląskiego oraz pozostałej infrastruktury związanej z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012.
 3. Informacja n.t. pobytu Komisji UEFA na Śląsku.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu “Stadion Śląski” w Chorzowie, ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów.
Metryczka informacjiWprowadzenie: 25-02-2008 12:39:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 5 marca 2008
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Środa, 5 marca 2008

godz. 12:00

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Informacja nt. działań wdrażanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 529, budynek Urzędu Marszałkowskiego, ul. Dąbrowskiego 23, Katowice.
Metryczka informacjiWprowadzenie: 25-02-2008 15:02:25
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 27 lutego 2008
Doraźna Komisja ds. Społecznych i Polityki Prorodzinnej

Środa, 27 lutego 2008

godz. 15:00

Posiedzenie Doraźnej Komisji ds. Społecznych i Polityki Prorodzinnej.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 a projekt ustawy o zasadach planowania i realizacji polityki społecznej – nowy sposób patrzenia na strategię.
 3. Zadania ROPS – konkursy ofert skierowane do organizacji pozarządowych.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.
Metryczka informacjiWprowadzenie: 21-02-2008 15:05:15
Ostatnia aktualizacja: 21-02-2008 15:07:39
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 20 lutego 2008
Doraźna Komisja ds. Monitorowania Przygotowań Województwa Śląskiego do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012

Środa, 20 lutego 2008

godz. 9:30 (przed sesją)

Posiedzenie Doraźnej Komisji ds. Monitorowania Przygotowań Województwa Śląskiego do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

Posiedzenie będzie miało charakter informacyjny - obok spraw bieżących planowane jest ustalenie harmonogramu prac Komisji na 2008 r.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice
Metryczka informacjiWprowadzenie: 12-02-2008 11:26:04
Ostatnia aktualizacja: 12-02-2008 11:30:18
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 20 lutego 2008
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Środa, 20 lutego 2008

godz. 9:00 (przed sesją)

Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Kultury,

Proponowany porządek
 1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski

Sala 270, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice
Metryczka informacjiWprowadzenie: 12-02-2008 07:43:43
Ostatnia aktualizacja: 12-02-2008 11:29:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 19 lutego 2008
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Wtorek, 19 lutego 2008

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów,

Proponowany porządek:
 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku i protokołów z ostatnich posiedzeń.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.
Metryczka informacjiWprowadzenie: 15-02-2008 11:07:47
Ostatnia aktualizacja: 15-02-2008 11:09:16
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 19 lutego 2008
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Wtorek, 19 lutego 2008

godz. 12:00

Posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 2. Wybór członków komisji konkursowej na zadania publiczne w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechnianie turystyki.
 3. Pisma bieżące:
  1. Zakładu Projektowania i Wdrożeń TB Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
  2. Śląskiego Okręgowego Związku Łuczniczego w Żywcu.
 4. Wolne wnioski.
  1. Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 14-02-2008 08:22:08
Ostatnia aktualizacja: 14-02-2008 08:33:40
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713