Czas wygenerowania treści 2020-01-19 15:11:27

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 19 lutego 2007
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

godz. 16:00

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz rozdziału środków PFRON w roku 2006. Program działania na rok 2007 w obszarze A szpitalnictwo.
3. Sprawozdanie z realizacji ZPORR w priorytecie IX w działaniach 9.1, 9.2. w 2006 roku oraz plan finansowy na 2007 rok.
4. Udział Województwa Śląskiego w Programie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pn. Sieć Regionów dla Zdrowia".
5. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku.
6. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 16-02-2007 14:45:49
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 19 lutego 2007
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

godz. 12:00

Posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Omówienie planów modernizacji Stadionu Śląskiego oraz ocena dotychczas wykonanych prac.
2. Ustalenie harmonogramu wyjazdowych posiedzeń Komisji na 2007 rok.
3. Zwiedzanie obiektu.

Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu "Stadion Śląski", ul. Katowicka 10, Chorzów

Metryczka informacjiWprowadzenie: 16-02-2007 14:42:27
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 19 lutego 2007
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

godz. 10:00

Posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia,
2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
3. Sprawy bieżące: pismo w sprawie wycinki drzew na terenie wykupionym przez firmę ATAL w Katowicach przy ul. Rolnej 43,
4. Wolne wnioski.

Sala 279, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 16-02-2007 14:39:52
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 19 lutego 2007
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poniedziałek, 19 lutego 2007

godz. 10:00

Posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. przyjęcie porządku posiedzenia,
 2. opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
 3. sprawy bieżące: pismo w sprawie wycinki drzew na terenie wykupionym przez firmę ATAL w Katowicach przy ul. Rolnej 43,
 4. wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 09-02-2007 13:04:03
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Żak 09-02-2007 14:09:41
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 15 lutego 2007
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek, 15 lutego 2007

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku i protokołu z ostatniego posiedzenia,
 2. wdrażanie Funduszy Strukturalnych (RPO 2007-2013),
 3. opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego,
 4. korespondencja,
 5. sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 09-02-2007 12:31:48
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 14 lutego 2007
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Środa, 14 lutego 2007

godz. 9:00

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. wizyta w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych Zabrze Plac Warszawski 6 (godz. 9:30-10:30),
 2. wizyta w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ul.3-go Maja 19 oraz wizyta w Zespole Wyrobisk "Królowa Luiza" ul. Wolności 402 i w skansenie "Guido".
Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 09-02-2007 12:30:41
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 8 lutego 2007
Komisja Statutowo - Regulaminowa

Czwartek, 8 lutego 2007

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Statutowo-Regulaminowej.

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia,
 2. Zaopiniowanie następujących projektów uchwał
  • powołania doraźnej Komisji ds. Rozwoju Samorządu Terytorialnego i Promocji Regionu (druk III/37),
  • zmiany w składzie osobowym Komisji Statutowo-Regulaminowej (druk III/38 ),
  • zmiany Wiceprzewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia (druk III/46),
  • zmiany w składzie osobowym Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej (druk III/47),
 3. Wolne głosy i wnioski,
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 02-02-2007 12:35:59
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 30 stycznia 2007
Doraźna Komisja ds. Społecznych i Polityki Prorodzinnej

Wtorek, 30 stycznia 2007

godz. 13:00

Posiedzenie Komisji ds. Polityki Prorodzinnej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Rodzina wobec bezrobocia:
  • instytucje rynku pracy - schemat funkcjonowania (Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach),
  • aktualna sytuacja na rynku pracy (Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach),
  • zadania i rola Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w kształtowaniu sytuacji na rynku pracy,
  • aktualne problemy powiatowych urzędów pracy ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Samorządem Województwa (przedstawiciele Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy),
  • organizacje pozarządowe wobec bezrobocia (przedstawiciel "KAFOS"),
  • problem bezrobocia w pracach Samorządu Województwa (przedstawiciel Zarządu Województwa).
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 26-01-2007 13:27:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 30 stycznia 2007
Doraźna Komisja ds. Społecznych i Polityki Prorodzinnej

Wtorek, 30 stycznia 2007

godz. 13:00

Posiedzenie Komisji ds. Polityki Prorodzinnej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Rodzina wobec bezrobocia:
  • instytucje rynku pracy - schemat funkcjonowania (Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach),
  • aktualna sytuacja na rynku pracy (Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach),
  • zadania i rola Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w kształtowaniu sytuacji na rynku pracy,
  • aktualne problemy powiatowych urzędów pracy ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Samorządem Województwa (przedstawiciele Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy),
  • organizacje pozarządowe wobec bezrobocia (przedstawiciel "KAFOS"),
  • problem bezrobocia w pracach Samorządu Województwa (przedstawiciel Zarządu Województwa).
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 26-01-2007 13:26:26
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 26 stycznia 2007
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Piątek, 26 stycznia 2007

godz. 15:00

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 2. Przedstawienie informacji o stanie Dróg Wojewódzkich i planowanych remontach w naszym regionie przez dyrektora Zbigniewa Tabora.
 3. Przedstawienie konkretnych propozycji do harmonogramu spotkań Komisji.
 4. Przyjęcie protokołów z ostatnich dwóch posiedzeń Komisji.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 19-01-2007 13:41:34
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713