Czas wygenerowania treści 2020-10-25 11:59:54

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
IV/19/17/2012zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2012 rok
IV/19/10/2012zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2012-2020
IV/19/12/2012zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2012
IV/18/9/2012udzielenia pomocy finansowej Gminie KuĽnia Raciborska na realizację projektu pod nazwą: Południowo-Zachodni Szlak Cysterski w ramach Działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym na terenie Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich w Rudach
IV/18/7/2012zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2012 rok
IV/18/5/2012wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Śląskie udziałów w spółce MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach stanowiących własność Funduszu Górnośląskiego S.A.
IV/18/6/2012zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2012-2020
IV/17/2/2012zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2012 rok
IV/17/1/2012zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2012-2020
IV/16/12/2011zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2011-2020
IV/16/6/2011budżetu Województwa Śląskiego na 2012 rok
IV/16/24/2011zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2011 rok
IV/16/15/2011zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 2011 rok
IV/16/14/2011ustalenia wydatków, które nie wygasają w budżecie własnym Województwa Śląskiego z upływem roku budżetowego 2011 oraz określenia ostatecznego terminu ich realizacji w 2012 roku
IV/16/13/2011zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2011 rok
IV/16/5/2011przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2012-2020
IV/15/18/2011zatwierdzenia rocznego programu działalności oraz projektu planu finansowego na 2012 rok Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
IV/15/17/2011zmiany uchwały Nr III/59/17/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 listopada 2010 roku, dotyczącej zatwierdzenia rocznego programu działalności oraz projektu planu finansowego na 2011 rok Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
IV/15/14/2011zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 2011 rok
IV/15/13/2011zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2011 rok
IV/15/11/2011zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2011-2020
IV/14/3/2011zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2011-2020
IV/14/4/2011zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2011 rok
IV/14/5/2011zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 2011 rok
IV/14/6/2011udzielenia w 2011 roku pomocy finansowej Gminie Pszczyna na roboty dodatkowe dla projektu pod nazwą: Renowacja Kompleksu Zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki stajni książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713