Czas wygenerowania treści 2020-07-16 14:49:36

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
IV/38/15/2013rozszerzenia działalności podstawowej Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
IV/38/14/2013zaopiniowania działań zmierzających do połączenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie oraz Szpitala Chorób Wewnętrznych „Hutniczy” w Częstochowie
IV/38/13/2013zaopiniowania działań zmierzających do przekształcenia Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego
IV/38/12/2013przekształcenia Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ze stuprocentowym udziałem Województwa Śląskiego
IV/38/11/2013przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ze stuprocentowym udziałem Województwa Śląskiego
IV/36/15/2013przekształcenia SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku
IV/36/14/2013przekształcenia SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku i Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
IV/36/13/2013przekształcenia Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
IV/36/6/2013powołania w skład Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
IV/36/5/2013powołania w skład Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
IV/36/4/2013powołania w skład Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
IV/36/3/2013powołania w skład Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
IV/36/2/2013powołania w skład Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
IV/36/1/2013powołania w skład Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
IV/35/22/2013przekształcenia Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu
IV/32/8/2013określenia zadań, na które Województwo Śląskie przeznacza w roku 2013 środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
IV/32/7/2013przyjęcia rezolucji w sprawie przekazania przez Narodowy Fundusz Zdrowia wolnych środków finansowych na zapłatę za świadczenia wykonane przez podmioty lecznicze ponad limit określony w umowach z NFZ
IV/31/6/2013przekształcenia Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu
IV/30/7/2013wyrażenia zgody na wynajęcie na czas oznaczony 4 lat lokali użytkowych oraz dzierżawy wyposażenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu w celu świadczenia usługi żywienia pacjentów
IV/29/26/2012zmiany uchwały Nr IV/27/8/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 paĽdziernika 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację robót budowlanych, dotyczących obiektu służącego rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, realizacja którego przekracza 1 rok budżetowy
IV/29/23/2012zmiany składu Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia
IV/29/20/2012zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu
IV/29/19/2012zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
IV/29/18/2012przekształcenia Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu
IV/29/17/2012przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713