Czas wygenerowania treści 2021-03-05 05:07:53

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
II/48/18/2006przekształcenia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach poprzez wydzielenie z niej filii w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Raciborzu, likwidacji filii w Rybniku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach, założenia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku oraz połączenia w zespół Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Rybniku
II/47/11/2006przyjęcia Zasad udzielania zniżek nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Województwo Śląskie w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć
II/47/9/2006utworzenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi
II/47/8/2006ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród
II/46/13/2006zmiany uchwały Nr II/23/2/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie
II/46/12/2006zmiany uchwały Nr I/42/27/2001 z dnia 22 paĽdziernika 2001 roku w sprawie określenia zasad rozliczania i ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie
II/46/3/2006zabezpieczenia środków finansowych w latach 2007 – 2008 dla Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach na realizację projektu e-Rubicon.net –Implementation of Internet e-courseMap and Webquest In Open and Distance Learning w ramach programu Sokrates Minerwa
II/46/21/2006przyjęcia Zasad udzielania stypendium Województwa Śląskiego dla uczniów i studentów
II/46/20/2006przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie
II/45/25/2006powołania przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na Śląskiego Kuratora Oświaty
II/45/16/2006podjęcia działań zmierzających do przekształcenia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach poprzez dokonanie wydzielenia z niej filii: w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Raciborzu
II/45/15/2006podjęcia działań zmierzających do likwidacji w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie kierunku kształcenia
II/45/14/2006podjęcia działań zmierzających do likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 2 wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w KuĽni Raciborskiej
II/45/13/2006podjęcia działań zmierzających do likwidacji VI Liceum Profilowanego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
II/45/12/2006przyjęcia Zasad udzielania stypendium Województwa Śląskiego dla uczniów i studentów
II/45/8/2006wyrażenia zgody na udzielenie Regionalnemu Ośrodkowi Metodyczno-Edukacyjnemu „Metis” w Katowicach bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości położonej w Katowicach przy ulicy Drozdów 17 i 21
II/45/6/2006zmian w planach finansowych na 2006 rok Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
II/41/11/2005zmiany siedziby Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego Nr 3 im. Matki Teresy z Kalkuty w Katowicach
II/39/21/2005przekazania Miastu Częstochowa zadania własnego w zakresie prowadzenia Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Częstochowie
II/38/11/2005rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu
II/38/10/2005założenia Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego nr 2 Specjalnej w Raciborzu oraz włączenia jej do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
II/38/9/2005założenia z dniem 1 września 2005 roku Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Specjalnego w Raciborzu
II/38/8/2005nadania statutu Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Jaworzu, Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Krupskim Młynie, Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Radzionkowie
II/37/17/2005likwidacji dwóch zawodów w Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych im. Matki Teresy z Kalkuty w Katowicach
II/37/16/2005likwidacji Medycznego Studium Zawodowego w Wodzisławiu Śląskim 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713