Czas wygenerowania treści 2020-07-06 11:18:20

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
II/37/8/2005wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Rabce – Zdroju, na rzecz Gminy Rabka – Zdrój
II/37/7/2005wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Częstochowie, na rzecz Miasta na prawach powiatu Częstochowa
II/37/26/2005objęcia przez Województwo Śląskie 350 akcji Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach za kwotę 350.000 zł
II/37/25/2005objęcia przez Województwo Śląskie akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach w zamian za wniesiony wkład pieniężny
II/36/6/2005wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Jastrzębiu Zdroju, na rzecz Gminy Jastrzębie Zdrój
II/36/26/2005działań związanych z nabyciem akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie
II/36/25/2005objęcia przez Województwo Śląskie akcji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach
II/35/14/2005przyjęcia apelu skierowanego do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przekazania Województwu Śląskiemu akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie
II/32/4/2005wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od cen lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku położonym w Goczałkowicach-Zdroju, przy ulicy Borowinowej 20-22, stanowiących własność Województwa Śląskiego
II/32/3/2005wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny części nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Goczałkowicach – Zdroju, na rzecz Gminy Goczałkowice – Zdrój
II/32/2/2005wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny części nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Górkach Wielkich, na rzecz Gminy Brenna
II/32/1/2005objęcia 1.759.100 akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie
II/31/17/2005wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie umowy dzierżawy gruntu na okres 10 lat, z przeznaczeniem na korty tenisowe ziemne
II/31/11/2005wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Rudzie Śląskiej, na rzecz Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska
II/31/12/2005wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny części nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Jaworzu, na rzecz Gminy Jaworze
II/29/20/2004zmiany uchwały własnej Nr I/15/10/99 z dnia 28 grudnia 1999 roku w sprawie połączenia Regionalnych Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych w Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, zmienionej uchwałą Nr II/7/9/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 roku
II/27/11/2004uchylenia uchwały Nr II/19/10/2004 z dnia 19 kwietnia 2004 roku
II/27/10/2004zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia przetargu na sprzedaż, przez Województwo Śląskie, nieruchomości położonej w Rabce
II/27/9/2004wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Jeziorowicach, na rzecz Powiatu Zawierciańskiego
II/27/8/2004wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny części nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Raciborzu, na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
II/27/7/2004wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości położonej w Częstochowie, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, służebnością drogi koniecznej na rzecz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa
II/27/12/2004zakończenia likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Katowickie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Katowicach”
II/25/2/2004wystąpienia do rad miast Chorzowa, Katowic i Siemianowic Śląskich z apelem w sprawie wspólnego dofinansowania Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie
II/25/1/2004przyjęcia oświadczenia w sprawie wystąpienia do Ministra Skarbu Państwa o przekazanie akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku S.A. w Chorzowie
II/23/9/2004wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Katowicach, na rzecz Skarbu Państwa 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713