Czas wygenerowania treści 2020-10-25 11:32:37


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Pszczyna
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
w zakresie w zakresie spraw organizacyjnych instytucji
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-10-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Ośrodek Badań Psychologicznych "PSYCHODEX" Elżbieta Siennicka, Tychy
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną dotycząca trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych, prowadzonej dokumentacji, wydawania orzeczeń, warunków lokalowych oraz spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i d ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 978)
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-10-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce - Zdroju sp. z o. o., Rabka - Zdrój
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Procedura doraźnych zastępstw. Realizacja § 8.1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej ( Dz. U z 2013r., poz.380) w roku szkolnym 2016/17.
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-10-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Rego Bis Katowice ul. Kochanowskiego 18/11-12. Organizator turystyki / pośrednik turystyczny
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-10-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Śląski Związek Tenisowy w zabrzu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w 2016 roku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-10-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel OLIMPIA, kat. *** (trzy gwiazdki), Rybnik.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola sprawdzająca w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-10-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, Pilchowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym; dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi.
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-10-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Międzywydziałowy Zespół Zadaniowy w Bielsku-Białej (BB)
Podmiot kontrolowany: Stowarzyszenie Kultura na Granicy z siedzibą w Cieszynie przy ul. Szymanowskiego 5/9
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
kontrola problemowa wykorzystania dotacji, przyznanej w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2016 roku na zadaniu 18. Przegląd Filmowy Kino na Granicy
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-10-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Schronisko KLIMCZOK, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-10-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
w zakresie wykorzystania dotacji za 2016 rok dla zadania pn: „Projekt budowlany i wykonawczy wraz z badaniami i ekspertyzą dotyczące rewitalizacji otoczenia Zamku Książąt Sułkowskich”
Termin rozpoczęcia kontroli: 10-10-2017
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713