Czas wygenerowania treści 2020-09-20 06:18:23


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu, Bytom
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym; dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2015-2016.
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-3-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie finansowym - lata 2015 - 2016
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-3-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, Piekary Śląskie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014 - 2016, w tym realizacja programu naprawczego. Wystąpienie pokontrolne z dnia 20.07.2016 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-3-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014 - 2016 Protokół z dnia 25.05.2016 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-2-2016
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana z siedzibą w Lublińcu, Lubliniec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa podmiotu leczniczego w zakresie realizacji zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym; dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2014 – 2016, a także w zakresie doboru personelu szpitalnego.
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-2-2016
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Opera Śląska, Bytom
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
w zakresie spraw organizacyjnych
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-2-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej , Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za lata 2014 - 2016 Protokół z kontroli podpisano w dniu 7.03.2016 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-2-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Diagnostyki Obrazowej z siedzibą w Sosnowcu, Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014-2016 Wystąpienie pokontrolne z dnia 29.06.2016 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-2-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowew Sosnowcu , Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa podmiotu leczniczego w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz gospodarki finansowej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-2-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Katowickie Centrum Onkologii dawniej Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym; dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2015 – 2016
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-2-2016

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713