Czas wygenerowania treści 2020-07-06 03:24:50


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu, Racibórz
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014 - 2015 Protokół z kontroli podpisano w dniu 3.06.2015 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 24.06.2015 r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 11.10.2015 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-4-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu, Racibórz
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2013 - 2015. Protokół z kontroli podpisany w dniu 12.05.2015 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-4-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Szpital Chorób Płuc w Orzeszu, Orzesze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz prawidłowość gospodarowania mieniem i środkami publicznymi w latach 2013 – 2015.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-4-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Szpital Chorób Płuc w Orzeszu, Orzesze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2013 – 2015.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-4-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014 - 2015. Wystąpienie pokontrolne z dnia 6.07.2015 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-4-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu, Orzesze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2014-2015. Protokół z kontroli podpisano w dniu 20.04.2015 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-4-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu - Zdroju, Jastrzębie-Zdrój
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2013 - 2015 Protokół z kontroli podpisany w dniu 17.04.2015 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-4-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu, Racibórz
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
1) Udostępnianie informacji publicznej (BIP). Załatwianie skarg i wniosków zgłaszanych do Zespołu. Stosowanie ramowego rzeczowego wykazu akt. Rejestracja i obieg dokumentów. 2) Książka obiektu budowlanego, terminowości sporządzania inwentaryzacji mienia ruchomego, terminowości przeprowadzania przez dyrektora szkoły kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. 3) Doraźne zastępstwa - rok szkolny 2014/2015. 4) Zatrudnianie pracowników administracji i obsługi - rok szkolny 2014/2015 5) Zgodność wysokości dodatków motywacyjnych nauczycieli z regulaminem wynagradzania – rok szkolny 2014/2015. 6) Realizacja zapisu § 7 ust. 3.3.9 statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. 7) Prowadzone w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu profile kształcenia, dyscypliny sportowe oraz liczebność grup. Rok szkolny 2014/2015, rok budżetowy 2014 i 2015.
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-4-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Instytucja Filmowa SILESIA FILM, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2013 - 2014 i bieżąca Protokół z kontroli podpisano w dniu 15.05.2015 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 31-3-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2014-2015. Protokół z kontroli podpisano w dniu 17.04.2015 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 31-3-2015
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713