Czas wygenerowania treści 2020-06-06 06:43:37


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej AURORA w Mysłowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną dotycząca trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych oraz spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i d ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 155).
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-10-2015
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel PAŁAC CZARNY LAS, Kat. ****, Woźniki.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-10-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: TSL Burczy i Kaptur Sp. z o.o. w Jaworznie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną dotycząca rybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych oraz spełnienia przez uprawnionego psychologa waruników, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 plt 4 lit. c i d ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 155).
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-10-2015
Podmiot kontrolujący: Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (GK)
Podmiot kontrolowany: Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wykonywanie prac geodezyjnych w celu realizacji zadań samorządu województwa.
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-10-2015
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Grzegorz Moneta w PPHU "DOMINO" w Dąbrowie Górniczej
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wydawania orzeczeń lekarskich na podstawie art. 80 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 155).
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-10-2015
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Schronisko Młodzieżowe, kat. I, Cieszyn
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-10-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: "POINT" Alicja Metlak w Żorach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną dotycząca rybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych oraz spełnienia przez uprawnionego psychologa waruników, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 plt 4 lit. c i d ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 155).
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-10-2015
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Śląski Związek Zapaśniczy w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu samorządu Województwa Śląskiego w 2014 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-10-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel BIAŁY DOM, kat. ***, Czerwionka-Leszczyny
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-10-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" Sp. z o.o., Zbrosławice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
zgodność losowo wybranego aneksu do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2014/15 z faktycznym stanem organizacyjnym placówki oraz zatrudnieniem personelu.
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-10-2015
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713