Czas wygenerowania treści 2021-08-02 07:13:51


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,ARS - DENT”, ul. Reymonta 5, 43 – 300 Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola realizacji staży podyplomowych lekarzy dentystów za okres od 01.10.2011 r. do dnia 30.09.2012 r., w zakresie: • oceny prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego lekarza dentysty, w części dotyczącej zawierania umów ze stażystami, koordynatorem i innymi podmiotami, • celowości i prawidłowości wydatkowania przekazywanych środków finansowych, • oceny prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umów.
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-11-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Rybniku, Rybnik
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres czasowy i tematyczny kontroli: zgodność faktycznego zatrudnienia nauczycieli z zatwierdzonym arkuszem organizacji i aneksami do tego arkusza, Kontrola przeprowadzona za okres roku szkolnego 2012/2013.
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-11-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Biuro Turystyczne Beskid Tour w Bielsku-Białej
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-11-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Górnoślaśki oddział PTTK w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
posiadanie uprawnień co do ich obszaru i ważności; poprawności wykonywania zadań przewodnika turystycznego i pilota wycieczek.
Termin rozpoczęcia kontroli: 6-11-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Megasam-Test Pracownia Badań Psychologicznych w Częstochowie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną dotycząca rybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych oraz spełnienia przez uprawnionego psychologa waruników, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 plt 4 lit. c i d ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.)
Termin rozpoczęcia kontroli: 6-11-2013
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śl.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa podmiotu leczniczego w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz gospodarki finansowej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-11-2013
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: VillaPolonia Tours Sp.z.oo w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-11-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – s.p.z.o.z., Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa podmiotu leczniczego w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz gospodarki finansowej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 4-11-2013
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii "KUBALONKA" w Istebnej, Istebna-Wisła
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2011-2012 i bieżącej. Protokół z kontroli podpisano w dniu 19.11.2013 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 4-11-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Bristol w Bytomiu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel** ( dwie gwiazdki)-kontrola sprawdzająca
Termin rozpoczęcia kontroli: 31-10-2013
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713